De familie, la famille, the family

broeders Bleijerheode met Mansuetus, Nicolaas, Lebuinus, Alphons
Het Vaticaan zal in 2014 een congres houden over “de familie”. Er is echter wel een, belangrijk, onderwerp dat niet op hun lijst van onderwerpen voorkomt : het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken…
Terence McKiernan van Bishopaccountability.org (http://bishopaccountability.org/) bereidt een document voor met historisch gedocumenteerde bewijzen van de desastreuze effecten van dit misbruik op de families van de slachtoffers. Het zou heel nuttig zijn om hier enkele persoonlijke getuigenissen van mensen aan toe te voegen. Je kan zelf kiezen of je dat met je naam of anoniem kan doen. Een bladzijde is meer dan genoeg. Als je in het Engels kunt schrijven, dan mag dat, maar Nederlands is ook goed.
Het onderwerp is de impact van het seksueel misbruik op het familieleven; hoe de famille wordt gebruikt door de geestelijke; wat de gevolgen zijn; hoe moeilijk het is voor een slachtoffer om zelf een familie te stichten, etc.
Je kan je tekst rechtstreeks aan Terence McKiernan mailen,  mckiernan1@comcast.net, maar hij spreekt enkel Engels.
.
Bonjour,
Nous avons appris que le Vatican tiendra une conférence au sujet de “La Famille” en 2014. Mais ils on oublié un sujet, pourtant important: l’abus sexuel par des prêtres ou religieux….
Terence McKiernan de Bishopaccountability.org (http://bishopaccountability.org/) prépare un document avec des documents historiques qui décrivent l’effet désastreux de l’abus sur les familles des victims. Il serait très utile de pouvoir ajouter quelques témoignages personnels. Ca peut se faire anonymement ou pas, votre choix. Une page suffit largement. Si vous pouvez écrire en anglais, vous pouvez, sinon en français c’est bon aussi.
Le sujet est l’impact de l’abus sexuel sur la vie des familles; comment le prêtre utilise les familles; quelles sont les conséquences; comment il est difficile pour la victime de fonder une famille, etc.
Vous pouvez écrire directement à Terence McKiernan,  mckiernan1@comcast.net, mais il ne parle que l’anglais.
.
Dear friend,
The Vatican is preparing a conference on the Family for 2014. But apparently they forgot to include one topic : sexual abuse of minors by clergy….
Terence McKiernan of Bishopaccountability.org (http://bishopaccountability.org/)  is  preparing a document with historically documented evidence on the devastating effect of sexual abuse (by clergy) on the family of the victim. He is looking to add a couple testimonies of survivors who are willing to write about their personal experience. You can choose yourself if you would like your name to be on it or whether you want to write anonymously. One page is more than enough.
The topic is the impact of the abuse on the family life; how the family is used by the clergy; what the effect is on the family; how difficult it is to have a family yourselves, etc.
You can e-mail it directly to Terence McKiernan <mckiernan1@comcast.net>, or if you prefer, to me.
the clan