De vergrijsde collecte bus

collecte bus 2De jaarlijkse Actie Kerkbalans, de gezamenlijke collecte van vijf Nederlandse kerkgenootschappen, heeft in 2012 ruim 246 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna drie procent minder dan in 2011. De prognose voor 2013 luidt ruim 238 miljoen. De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse kerken en de tevens de grootste inzamelingsactie in Nederland. (bron NOS)

Ontzuiling

De samenwerking tussen de vijf kerken begon precies veertig jaar geleden, om de teruglopende inkomsten van de kerken te compenseren. Vanaf eind jaren ’60 liet de ontzuiling zich ook voelen in de collectezak of -mand. Door de krachten te bundelen wisten de kerken jarenlang meer geld op te halen dan het jaar daarvoor.trappist

Sinds 2010 is die trend doorbroken. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Het aantal oudere, betalende kerkleden neemt af, terwijl er weinig betalende jongeren bijkomen. Daarnaast speelt volgens de kerken ook de economische crisis een rol.

(reactie MCU) Goh, heeft deze journalist geen kerkelijke seks onthullingen gelezen in 2010, genoteerd in zijn duivelse hoor en wederhoor opleiding? Hij / zij weet precies wanneer de ellende allemaal begonnen is, laat zich door de kerk HUN pr boodschap/ info influisteren…veertig jaar geleden zijn ze beginnen samen te werken, een groot netwerk van gemeentes, provincies, subsidies, belastingvrije staatshulp, charitatieve smokkel en andere meelopers en gelukzoekers die naar hemels geluk streefden. Het verlies van het CDA bij de vorige verkiezingen werd door een wijze commissie onderzocht, het misbruik schandaal werd nergens genoemd, nou ja 50 tinten grijs is er niks bij. 50 tinten grijs