De hogere baasjes

Op dinsdag 10 juli sprak het bestuur van slachtofferkoepel KLOKK met de voorzitter van de Bisschoppenconferentie, kardinaal Eijk, en de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), broeder Van Dam. Het gesprek vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht, in aanwezigheid van de voorzitter van de Contactgroep inzake seksueel misbruik, mgr. Van den Hende, en mr. Bakker, lid van de Contactgroep. De Contactgroep organiseerde het gesprek in samenspraak met KLOKK.

Stagnatie
De Contactgroep inzake seksueel misbruik is ingesteld door de Bisschoppenconferentie en de KNR als aanspreekpunt voor slachtoffers en slachtoffergroepen. De Contactgroep heeft periodiek overleg met KLOKK als grootste koepel van slachtoffergroepen. Bij een overleg van de Contactgroep en KLOKK op dinsdag 29 mei jl. gaf KLOKK aan een gesprek met de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR te wensen. Aanleiding voor het gesprek waren onder meer: stagnatie in contacten met religieuzen en problemen van slachtoffers in procedures van het Meldpunt Seksueel misbruik RKK.

Gesprek van KLOKK en hogere oversten
De contacten met religieuzen kregen een impuls tijdens een ontmoeting die de KNR organiseerde met hogere oversten op maandag 4 juni. Op die datum spraken KLOKK en hogere oversten met elkaar over het misbruik en contacten die er zijn tussen slachtoffers en slachtoffergroepen en ordes en congregaties. Tijdens het gesprek op dinsdag 10 juli met kardinaal Eijk en broeder Van Dam gaf KLOKK aan dat er na het gesprek van juni met de hogere oversten stappen zijn gezet om het contact uit te bouwen tussen slachtoffergroepen en ordes en congregaties waar het betreffende seksueel misbruik plaatsvond. KLOKK benadert enerzijds de hogere oversten en anderzijds de bestaande slachtoffergroepen om onderling contact tot stand te brengen, waar dit gewenst is.

(reactie) Aartsbisschop Eijk is een aards leugenaar, hij past selectieve procedures toe met zijn even selectieve handlangers als ijsbeen van Dam, ze spelen het aloude Roomse verdeel en heers spel en wil iedereen in een pr rol duwen zoals de klokkers graag met grote en kleine voetjes intippelen. Wederom blijkt de menselijke factor in katholieke instellingen te ontbreken, ditmaal met ondersteuning van  slachtoffers die zeggen zichzelf te hebben verenigd en dit was natuurlijk ook de bedoeling want MCU was te opstandig, te tegendraads eiste dat het geweld betrokken werd in het Deetman onderzoek. Grotere imago schade kon de kerk zich niet veroorloven dus werden allianties gesmeed met de gewillige knieën van Klabbers en co om het een en ander te finetunen. In hoeverre is de klokk door Deetman / andere kerkelijke organisaties financieel gesteund bij het oprichten van hun koepelbedrog? De klokk als de kerk kunnen niet zonder leugens, doen mee met de nep scheiding tussen kerk en staat die hun blijkbaar het recht geeft de grootste sexcrime in de Nederlandse geschiedenis categorisch van tafel te vegen. De doofpot cultuur is deel van hun identiteit.

Eijk blijft de baas van een omerta organisatie, hij heeft de moed, de persoonlijkheid niet om andere, niet zo gewillige organisaties, uit te nodigen, hij weet wel met wie hij moet bidden…typisch!

7 gedachten over “De hogere baasjes”

 1. “Eijk is bovendien een enorme slappeling, hij heeft de moed, de persoonlijkheid niet om andere, niet zo gewillige organisaties, uit te nodigen, hij weet wel met wie hij moet bidden…typisch!”

  staat hierboven bv. en dan de inmiddels meer dan bekende riedel over Joris Demmink.
  Ik vind dat met alle respect voor ieders gevoelens kinderachtige destructieve nonsens, vandaar.

  Die hele zaak Demmink, die inderdaad kennelijk knap stinkt, wordt duidelijk met een hoop hersens en informatie op een volgens mij knap bewonderenswaardige wijze aangepakt door een aantal mensen plus juristen – en ja zeker het is om te kotsen dat je dan dus, dankzij Jan Poot, óók bij die meinedige ex rechter Kalbfleisch van die Deetman club uitkomt.
  Dus dat loopt prima.
  Zo iets duurt alleen heel erg veel tijd.

  Maar je gaat me toch niet serieus gezicht vertellen dat iemand van jullie zich echt druk maakt of de Amerikanen niet met den Ollander wensen samen te werken ivm die Demmink? want sorry maar dan ga ik rollend van het lachen over de vloer !!

  En of Eyk met die mensen bidt?
  Hij schijnt vorige week ook te hebben staan vendelzwaaien of zo.
  Het lijkt me toch redelijk dat hij als aartsbisdom/kardinaal geacht kan worden beter te bidden dan te vendelzwaaien.
  En Demmink schijnt het nodige te hebben om te bidden, dus…..???
  Laten we hopen dat die Kalbfleisch ook ’s gaat bidden en vergeving gaat vragen ( zolang het maar niet aan mij is!! ) voor zijn schunnigheid om deel te nemen aan zo’n Deetman onderzoek. Of Deet Himself.

  Maar wat schiet het noodzakelijk oplossingen vinden voor het historisch misbruik daar dan allemaal mee op?
  Om maar een voorbeeld te geven, vooralsnog weten we nog maar net hoe de structuur van die Bleijerheide club überhaupt in elkaar zat, en heeft dat, nog maar ’s een voorbeeld, naar ik aannneem al voldoende boterhammen met pindakaas gesmeerd voor advocaten.
  Of – heel wat ernstiger – mensen hernieuwd goed in de problemen gebracht.

  oftewel, – en dat zelfde geldt voor mij ook hoor – dan kan je dus wel blijven hikken over die club Klokk, maar ik moest toch wel even heel erg lachen toen ik me van de week af vroeg of het nu tijd zou worden om me druk te gaan maken over een club vendelzwaaiers of niet.

  MJisschien dus wel goed om dat ook bij jullie dan maar ’s te vragen. En ondertussen Eyk te laten bidden als die man dat wenst.

  Salaam
  Ramadan Mubarak.

 2. Het aardige van Nederland is natuurlijk wél dat indien jij je niet vertegenwoordigd wenst te zien door Klokk (met haar meer walgelijke mensenhandel) daarvoor alternatieven zijn.
  Van die keurige bestaande structuren waarin knap veel deskundigheid aanwezig is en belastingcenten wordt gepompt zoals dat in een beschaafd land gaat.

  Zou het dus niet intelligenter zijn ons daar eens op te richten?

 3. WAt doet van Eijk wel goed. Van Eijk zou eens een funktioneringsgesprek moeten hebben met Onze Lieve HEER en niet met alleen zijn MEDESTANDERS. Hij durft de confrontatie niet aan met de werkelijkheid alleen zijn regels tellen. Ik hoop dat hij een keer wakker wordt en dat hij gaat inzien dat het hele bedrijf RK naar de donder gaat. In het zakenleven was deze man uit zijn funktie gezet.

 4. “The Dutch Sex Ring”

  In VS gaan stemmen op de betrekkingen met Nederland te verbreken wegens Demmink-affaire
  Na het vorige maand verschenen artikel van Peter Hannaford in The American Spectator – “Dutch Child Sex Ring — Where’s the Justice?” met als subtitel “A U.S. ally’s stunning tolerance of pedophilia” – duikt de naam van Joris Demmink opnieuw op in een beschamend stukje ‘Holland Promotie’. Dit keer op de website van United Press International, een gerenommeerd internationaal persbureau met meer dan 100 jaar bestaansgeschiedenis. De wereld lijkt zich langzaamaan af te vragen hoe “the highest-ranking civil servant… a certain Joris Demmink”, beschuldigd van kinderverkrachting, de eindverantwoordelijkheid kan dragen voor de bestrijding van hetgeen hijzelf geacht wordt op zijn conto te hebben. In ons land blijft de overheid zwijgen en Demmink gedogen. In Washington gaan stemmen op om Nederland tot de orde te roepen. Het bericht is inmiddels doorgeplaatst op tientallen internationale nieuwssites. Hieronder een Nederlandse vertaling van de belangrijkste passages.

  Het originele artikel op de UPI-website is een zgn. outside view commentary van de hand van Anthony T. Salvia, partner bij Global Strategic Communications Group, een bedrijf in Washington dat is gespecialiseerd in internationale regeringsbetrekkingen en de publieke zaak. Salvia is een voormalig speciaal adviseur van de U.S. undersecretary of State voor politieke zaken onder de Reagan-administratie.

  Het artikel opent met een verwijzing naar het recente verbod op pedofielenvereniging ‘Martijn’, na een uitspraak van de rechtbank in Assen. Salvia hierover: “‘Martijn’ heeft sinds 1982 gepleit voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassen en kinderen. Het verbod volgt op het stuklopen van de strafrechtelijke vervolging van ‘Martijn’, waarbij het Openbaar Ministerie –formeel onafhankelijk van, maar in feite onder invloed van het Ministerie van Veiligheid en Justitie– beargumenteerde dat het propageren van pedofilie en kinderpornografie binnen de Nederlandse wet is toegestaan. Deze stelling van het OM bracht een storm van publieke verontwaardiging teweeg en opende de weg naar het recente civiele proces.”

  Vervolgens geeft Salvia aan dat het op voorhand nog niet zo zeker was dat de uitspraak van de rechtbank gunstig uit zou pakken: “Omdat de secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie –de hoogste ambtenaar in rang– een zekere Joris Demmink is. En Demmink wordt beschuldigd van kinderverkrachting.”

  Hij verwijst naar de twee Turkse mannen die Demmink hebben aangeklaagd omdat hij hen (en volgens de aanklacht “talloze andere Turkse jongens”) in de jaren ’90 in Turkije seksueel zou hebben misbruikt, toen zij 14 en 12 jaar oud waren. Sinds hun aangifte heeft zich inmiddels een 3e slachtoffer gemeld. Salvia is reëel: “Vanzelfsprekend is een verdachte onschuldig tot zijn schuld is aangetoond, maar het is ontoelaatbaar dat de hoogst verantwoordelijken voor de strijd tegen kindermisbruik zelf verdachte zijn van juist deze misdrijven.”

  “Demmink wordt niet alleen van pedofiele praktijken verdacht, maar ook van het misbruiken van zijn functie om vervolging te frustreren terwijl in politierapporten sprake is van mogelijke criminele activiteiten, het wegwuiven van beschuldigingen tegen hem en het manipuleren van het rechtssysteem in zijn eigen voordeel, waarbij hij de rechtsgang blokkeert voor zijn vermeende slachtoffers.

  Zo betalen de kinderen in Nederland en in andere landen een hoge prijs voor wat alleen maar beschreven kan worden als een beschamend falen van het Nederlandse juridische en politieke establishment om misstanden in eigen kring aan te pakken.”

  Wat Salvia betreft is Demmink in de Verenigde Staten niet meer welkom: “Het kan en moet Demmink het recht ontnemen naar de VS te reizen, totdat hij zich bij de rechter heeft verantwoord voor de beschuldigingen aan zijn adres.”

  Salvia pleit voor hoorzittingen in het Amerikaanse congres over kindermisbruik en mensenhandel, en de rol die overheidsfunctionarissen hierin mogelijk spelen, in welk land dan ook, “met een specifieke focus op de praktijken van Demmink.” De U.S. Senate Foreign Relations en House Foreign Affairs commissies moeten volgens hem hun licht laten schijnen op “de implicaties van het feit dat een seksueel roofdier de hoogste ambtelijke functie kan bekleden op het Ministerie van Justitie in Nederland, een van onze trouwe bondgenoten.”

  “Als afwijkend seksueel gedrag van overheidsfunctionarissen hen al kwetsbaar maakt voor mogelijke chantage door vijanden in binnen- of buitenland, dan maakt een ernstig misdrijf als kindermisbruik hen wel een heel aantrekkelijk doelwit,” stelt Salvia, die zich hardop afvraagt hoe comfortabel de Verenigde Staten zich kunnen voelen met een NATO-partner die beschikt over toegang tot staatsgeheime informatie, met een topambtenaar die aan vervolging wegens pedofilie probeert te ontkomen als hoogste baas van Veiligheid en Justitie.

  “De Nederlandse autoriteiten moeten snel en daadkrachtig optreden in de Demmink-affaire. Tot dat is gebeurd, moet hij worden gedwongen zich te onthouden van enige bemoeienis met zaken die te maken hebben met pedofilie, kinderporno en kinder-/mensenhandel.” Salvia stelt dat het U.S. Department of State’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons de zaak bij de Nederlandse regering aanhangig moet maken “en voorlopig alle bilaterale samenwerking met Nederland moet beëindigen totdat deze zaak op bevredigende wijze is opgelost.”

  Bron:

  https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/vs-betrekkingen-demmink.html

Reacties zijn gesloten.