De Huisvriend

 
jonge klare 2Ooit heeft Mea Culpa ‘de huisvriend’ gelanceerd (zie contributions) http://members.home.nl/loveandthegoldfish/MEACULPA/contributions.html). jonge klare
.
Een serie artikelen over meneer pastoor (kapelaan) regelmatig families bezochten, lekker ijskoude jonge klare voor gezet kregen en priestertje contact zocht met aanwezige jongens / meisjes. Wij danken uiteraard de vrouwen die het mogelijk hebben gemaakt dit met ons te delen.

Vooral vrouwen hebben de hoogste schadevergoedingen gekregen naar aanleiding van seksueel misbruik in de katholieke kerk.

De gehele opbouw van klachten- en compensatiecommissie is gestandaardiseerd. Er wordt gekeken of en hoe een slachtoffer binnen dit schema valt en niet omgekeerd.

Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden; het is immers lang niet hetzelfde of een kind door een priester misbruikt werd en verder zijn of haar jonge leven in een (aangenomen) intact familieleven doorbracht of dat datzelfde kind dag en nacht aan de willekeur van paters en/of broeders in een gesloten inrichting zoals een internaat uitgeleverd was. In het laatste geval was er immers geen ontkomen aan.

De schade, ontstaan door criminele geweldaandoeningen, die aan lichaam en geest binnen de hoge muren van een internaat ontstaan zijn, zijn van geheel en al andere aard als die voor een kind die zijn leven verder in de huiselijke sfeer doorbracht.
Het is ook en vooral de blijvende levensangst, ontstaan door lichamelijke en geestelijke en seksueel geweld, die het internaatsleven na zich trok.     
Voor misbruikte jongens was dit niet minder erg, dan voor dito meisjes op een internaat.
Vaak waren de gevolgen voor jongens soms zelfs verregaander dan voor meisjes. De film op het ZDF (Und alle haben geschwiegen) van verleden maandag laat dit duidelijk zien.
 
Als MCU aan een hoorzitting deelneemt, dan zal dit thema (de gevolgen van geweldaandoeningen voor het verdere leven van internaatskinderen) helemaal bovenaan moeten staan.
De zogenaamde Coulance regeling moet tevens een topic zijn. 
 
Tot slot nog eens voor alle duidelijkheid:
Het doet er niet toe of iemand later in de gelukkige omstandigheid was, toevallig op het juiste moment op de juiste plek te zijn.
Net zomin als het feit dat hij of zij later een fijne levenspartner gevonden heeft, die het ontstane leed grotendeels kon compenseren.
Bleijerheide luchtfoto
 
Luchtfoto Bleijerheide incluis de tucht muren….