De Schuldenmaffia

Nederland is dit jaar verder gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten die de organisatie Kidsrights maandag heeft gepubliceerd. Ons land belandde op de vijftiende plaats en eindigde daarmee onder minder welvarende landen als Thailand, Tunesië en Slovenië.

Onder Thailand??? Een groot aantal kinderen in Nederland leeft volgens de organisatie in armoede en kinderen in gezinnen met minimuminkomens werden geraakt door de bezuinigingen plus de last van  de voortvloeiende schulden problematiek.

Vorig jaar verloor ons land al zijn plek in de top tien van landen die goed omgaan met de rechten van de kinderen toen het van de tweede naar de dertiende plaats tuimelde.

Volgens de organisatie moet er nog veel worden verbeterd. ”Nu het Nederland economisch weer voor de wind gaat, moeten kwetsbare kinderen daar als eersten van profiteren”, vindt Marc Dullaert van KidsRights. ”Tegen de formerende partijen wil ik zeggen: blijf vooral investeren in kinderen en gezinnen die in armoede leven. Zo wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat.”

Pak dan meteen de schuldenmaffia aan, die ervoor zorgt dat gezinnen gigantisch in de problemen komen en in de problemen blijven. Schuldenmaffia, dit woord hoort voortaan aan elkaar te worden geschreven…een cirkel van moedwillige pressie en uitbuiting, een dove (incasserende) overheid / met een schuld en boete / dwangneurose behepte instanties om mensen langdurig en steeds opnieuw het mes op de keel te zetten.

Rijkere landen doen het volgens de organisatie niet vanzelfsprekend beter dan ontwikkelingslanden. Veel geïndustrialiseerde landen investeren in verhouding te weinig in kinderrechten, vindt de organisatie. Ze steken hun kop in het zand.

Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar de financiële draagkracht van een land. ”Het is prijzenswaardig dat veel armere landen met beperkte middelen relatief veel bijdragen. Anderzijds is het alarmerend dat het rijke westen zijn leiderschapsverantwoordelijkheden verwaarloost en binnen zijn mogelijkheden ruim onvoldoende investeert in kinderrechten”, aldus Kidsrights.

“Als mensen het gevoel hebben er niet bij te horen, kan dat leiden tot maatschappelijke onvrede en verlies van vertrouwen in instituties zoals de overheid en de rechtsstaat”, stelt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Deze mevrouw (Adriana van Dooijeweert) moet even haar hoofd dimmen toen wij bij het college een klacht indienden wegens ongelijke behandeling telden wij ff niet mee. Mooi praten en tegelijkertijd de ‘upperclass’ dienen met haar college! Wordt tijd dat daar gewone, mensen met een hart gaan inzitten.