De vrienden republiek

Nog heel even door ‘pellen’ en we komen aan de top! Zou het einde betekenen van pedo netwerk RKK ofwel het wereldwijd misbruik van kinderen en het structureel doorschuiven van het pedofielen probleem.

De Australische kardinaal en financieel raadgever in het Vaticaan George Pell wordt officieel verdacht van seksueel misbruik. De politie in Australië maakt donderdag bekend dat er meerdere aanklachten tegen hem lopen.

Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke van Australië. Sinds 2014 is hij bovendien in het Vaticaan de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus.

De zaken kwamen naar boven bij een speciaal onderzoek naar seksueel misbruik binnen Australische instituties. Een commissie kijkt sinds 2013 naar mogelijk misbruik bij onder meer scholen, sportclubs en de kerk. In Nederland werd het een verknipt (Deetman) onderzoek in alleen de kerk maar men had een parlementaire enquête moeten houden, zoals voorgesteld door: Mea Culpa United / MCU. Uiteraard ging dit te ver voor politiek en samenleving, angst voor misbruik onthullingen in eigen (politieke) kring, en ver daarbuiten (lees boven).

Pell is meermaals geïnterviewd door rechercheurs van de politie naar aanleiding van getuigenissen van twee mannen. Zij zeggen als jonge jongens in de zeventiger jaren onzedelijk te zijn benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad.

Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen, zoals ongewenst gedrag tegen koorknapen van de Saint Patrick kathedraal. Koorknapen zijn erg gewild in de RKK ‘laat de kinderen tot me komen’, krijgt zo wel een heel macabere lading.

Pell heeft alle aantijgingen ontkend. Een maand geleden sprak de kardinaal uitgebreid met verslaggevers in Rome, meldt The Guardian. Hij zei toen onschuldig te zijn en te blijven meewerken aan het onderzoek van de politie. Persoonsverwisseling uiteraard of geen bewijs, bovendien verjaard en daders uit de kerk hoeven zich niet erg veel zorgen te maken want zij hebben een geheim document uit 1962 Crimen sollicitationis 

Vaticaan (commissies RKK aller landen verenigt u)

In februari van dit jaar werd Pell uit het Vaticaan teruggeroepen door Australië om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de politie. De Australische politie benadrukt in een persconferentie dat Pell’s zaak “behandeld wordt als iedere andere beschuldiging van seksueel misbruik.” (!!??) Het duurt alleen tot eind Juni voor het wereldnieuws is. In Februari werd Pell uit het Vaticaan terug geroepen, had de paus toen niet al afstand / maatregelen kunnen nemen? Welaan, bij de politie behandelen ze priesters als verdachte?? In ieder geval een stijlbreuk met het verleden. In het Vaticaan mogen ze van alle vrijheid genieten. Het geloof in Franciscus wordt er niet groter op.

De speciale commissie die in Australië onderzoek doet naar seksueel misbruik, komt in december met haar conclusies. In de tussentijd worden nieuwe zaken die bij dat onderzoek aan het licht komen, overgedragen aan de politie.

Pell moet op 18 juli voor de rechter verschijnen in Melbourne. Daders meldt u!

PS. De titel van dit blog heet ‘de vrienden republiek’, is uiteraard verwijzing naar Dandy schrijver Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm bekend onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel, Amsterdam. Lodewijk van Deyssel de Rolduc-roman De kleine republiek(1889).