De weg naar….

Deel twee (vervolg) om te kijken wat er gebeurt!!??

Slachtoffers seksueel geweld dringen aan op een meer proactieve benadering van de kerk voor de de slachtoffer en de gevolgen van seksueel geweld.
Het onderzoek van Deetman is slechts het begin van de weg naar verzoening. De kerk heeft zich teveel naar binnen gekeerd waardoor er geen heling noch verbinding ontstaat.

Sexual violence victims insist on a more proactive approach of the church to the victims and the consequences of sexual violence.
Deetman’s research is only the beginning of the road to reconciliation. The church has turned too much inwards, so there is no healing nor connection.

Bert Smeets / Mea Culpa United