Deens onderzoek universiteit Leiden

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u over een onderzoeksproject waarin de rol van belangenorganisaties in nationale instituties wordt onderzocht in Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dit project wordt mede gefinancierd door de Deense Instituut voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Het doel van het project is beter te begrijpen hoe belangenorganisaties omgaan met instituties als de Tweede Kamer, Rijksoverheid en de media. In Nederland wordt het project geleid door dr. Anne Rasmussen van de Universiteit Leiden (zie www.interarena.dk voor meer informatie).

In dit kader zou ik ook uw Mea Culpa United willen uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De vragen betreffen de relatie van uw organisatie met Tweede Kamer, ambtenaren en media bij totstandkoming van beleid. Na het verzamelen van deze gegevens kunt u toegang krijgen tot informatie over hoe andere belangenorganisaties, zowel binnenlands als buitenlands, beleid proberen te beïnvloeden, hetgeen voor uw organisatie van nut zou kunnen zijn bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 20 minuten. Wij verzoeken u de vragen te laten beantwoorden door een senior medewerker binnen uw organisatie, die een goed overzicht heeft van de politieke werkzaamheden van uw organisatie. De antwoorden zullen enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden en blijven uiteraard anoniem. Mocht u interesse hebben in de uiteindelijke resultaten, is er ruimte in de vragenlijst om uw contactgegevens achter te laten. Graag zien wij u reactie voor 16 november 2012 tegemoet.