Mea Culpa 2.0

 

Stichting Mea Culpa United (MCU) wilt veranderen, op zoek naar andere wegen. Er zijn plannen voor een film over jongenspensionaat Bleijerheide; een documentaire Pop Against Pope (de LP met de gelijknamige titel en het ontstaan van Mea Culpa, de reis van Benedictus 16 in London, de Mars tegen de Doofpot, Snap internationaal Gerechtshof, civiele zaken, canonieke steunbewijzen, Roermond 450 jaar, kortom alle ins and outs van Mea Culpa United. Dossier vorming gaat naar de achtergrond daar het tijd wordt om zaken los te laten en slachtofferschap niet de rol maar een rol te laten spelen in het leven van geweld en misbruik slachtoffers RKK. Het kan niet zo zijn dat je drie jaar als kind op een internaat doorbrengt, vervolgens drie jaar met MCU dit verleden andermaal geconfronteerd wordt (secundary victimisation). Het betekent dat je totaal zes jaar van je leven wederom gevangen zit in de agressieve tentakels van een geloof dat niemand toestaat zichzelf te zijn. Dat is meer dan een deel van mijn leven geworden, na de LP Pop against Pope heb ik eind tachtiger jaren een docu willen maken over Bleijerheide en toen werden mij archieven beloofd door overste Ignatius, echter hij piepte met een grote zak geld er tussen uit, later heeft die zelfmoord gepleegd. In 2006 ben ik gestart met ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide‘ met verbale medewerking van pastoor Schafraad, dit nam veel tijd in beslag dus het voelt als duizend jaar bezig zijn met een internaat wat ik deels verafschuw tot in mijn sterfelijke botten.

MCU 2.0 zal de zestig Bleijerheide jongens blijven vertegenwoordigen, net zoals Bunde Franciscanessen (was er als negenjarig jongetje), de Agustinessen, Sittard, de afstandsbaby’s, en nog een zeer speciaal dossier waar onze aandacht de komende tijd naar uit zal gaan. Ook komt er een mooi kerst verhaal uit de vrolijke krochten van Maastrichts geestelijk leven. Uiteraard werken wij mee aan ‘de weg naar verzoening’ beeld / kunstwerk van Pierre Habets.

De media heeft veel accent gelegd op het seksuele misbruik echter het geweld was niet aan de orde, werd door MCU zeer op aangedrongen bij Deetman die een procedure inzette die geweld van sadisten als broeder Alphons (de Funzen van deze wereld) niet ging onderzoeken, geen compensaties, dus geweld loont in de RKK kringen van Wim Eijk.

Wees gerust….wij blijven net zoals Jezus geweldloos hoewel die actie in die tempel!!!

Niet Deetman of Samson onderzoek data zijn bezit van RKK willekeur en / of wetenschap maar van iedereen. We hanteren niet alleen ‘de vervuiler betaalt’ filosofie maar laten ‘de vervuiler dan ook niet bepalen’ wat er met ons leven gebeurt of hoe recht gesproken dient te worden. De vervuiler bepaalt en doet met zijn eigen regels, wetgeving wat hem uitkomt. Daarvoor schroomt hij dubieus handelen niet. Het onthouden van archieven evenmin, de spijt en excuses show zorgde er desondanks niet voor dat er geen enkele organisatie, noch kerkelijke instelling, noch enige priester de moed had om contact op te nemen met Mea Culpa. We worden gemeden, angstvallig niet genoemd, en door sommige media werd muziek met een onderwerp over het RKK theater, geboycot (wij doen niet aan politiek). Ook hier, wees gerust wij weten al sinds 1985 Pop Against Pope wat het betekent om geboycot te worden.

De arme broeder Werner uit Düsseldorf of Benedictus aus Aachen zij nemen geen verantwoordelijkheid, doen liever hun eigen onderzoekjes, en niemand die ze daadwerkelijk wat in de weg kan leggen. Mea Culpa, mea culpa maxima culpa! De Augustinessen bieden liever excuses aan in verweerschriften en voor de rest vertragen en excommunicatie….want we zijn wat te mondig geworden!

http://www.youtube.com/watch?v=Ore6K3ESTLc