Deetman met een baguette aan de slag (een Franse inhaal manoeuvre)

Niet 3000 maar mogelijk 10.000 kinderen zijn sinds de jaren 50 het slachtoffer geworden van misbruik door Franse priesters en andere kerkfunctionarissen. Dat zegt de commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk in de afgelopen zeventig jaar.

De voorzitter van de onafhankelijke commissie, die in 2018 door bisschoppen in het leven werd geroepen om de omvang van het misbruik in kaart te brengen, maakte het cijfer vandaag bekend in een ontmoeting met de pers.

Bij de aanvang van het onderzoek ging de commissie nog uit van zeker 3000 misbruikslachtoffers onder minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Maar na het horen van 6500 getuigenissen zegt voorzitter Sauvé het aantal misbruikslachtoffers te hebben onderschat.

Smartegeld

De commissie schatte eerder dat er zo’n 1500 geestelijken en andere betrokkenen bij de kerk zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik, maar het onderzoek in archieven van de bisdommen is nog in volle gang. (ah die doen niks, de bisschoppen moeten gevrijwaard blijven (het is alleen het lager personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik; bisschop de Korte). Kort door de bocht maar Nederland geloofde de man.

Waarom treedt de paus niet harder op bij al die misbruikzaken? Onze katholicisme-redacteur Stijn Fens zoekt antwoord op de vraag: Waarom grijpt de huidige paus Franciscus niet harder in?

(reactie: Bert Smeets MCU)

FAIT DIVERS

Hard ingrijpen? Deed en doet geen enkele Paus meneer Fens want het is dweilen met de kraan open, er zitten structureel méér homoseksuele zeden delinquenten in Amerikaanse gevangenissen dan hetero (niet dat die beter zijn maar qua data is er wel een substantieel verschil; hoewel er niet een direct verband tussen pedofilie en homoseksualiteit / heteroseksualiteit bestaat, kan het hoge aantal, zoals in ‘ons’ internaat arme broeders Franciscanen te Bleijerheide het seksueel geweld verklaard worden door verschillende factoren (fait divers) van celibaat en gesloten instellingen tot verwaarloosde ouder-kind relaties plus een mix van maagdelijke disciplines en een over de top gestalde zelf-verloochening, cultuur. Van de 24 broeders waren 18 franciscanen pedofiel. Veruit bij de meeste zaken werd door de Cie. Deetman compensatie verleend.

 Welke Paus heeft het seksueel geweld wel op de agenda gezet, geen enkele en zeker JP nr. 2 niet, de Pool; hij sloot als geen ander zijn ogen. Stijn Fens brengt het misbruik geweld als shownieuws en je ziet met de jaren de doofpot groeien.

Er sprake is van een grote onderrapportage (= het niet melden van incidenten). Daarnaast zijn inmiddels veel archieven vernietigd. Daar tegenover staan valse meldingen (overrapportage), die kunnen zorgen voor overschatting van de aantallen. Het aantal valse meldingen is echter heel klein. Omdat de onderrapportage veel hoger wordt ingeschat dan het aantal valse meldingen, is het erg waarschijnlijk dat de daadwerkelijke misbruikaantallen duidelijk hoger liggen dan de door onderzoekscommissies vastgestelde aantallen. De Nederlandse onderzoekscommissie heeft getracht dit probleem te ondervangen door niet alleen uit te gaan van meldingen van misbruik, maar ook een grootschalige enquête te organiseren, (al iets van gehoord Stijn???).