Schuchtere respons (tergend traag)

San Deurinck (mensen rechten in de kerk)

Mensenrechten in de kerk

Beste overlever en bondgenoot,

Door Corona lijkt heel wat stilgevallen. Ook onze werking.

Maar is dat wel zo?

Er zijn enkele thema’s binnen onze werking die wij u toch graag meedelen. Misschien dat een of ander punt je interesseert.

Hier volgt een lukrake lijst punten die wij opvolgen of zelf uitwerken, niet zonder jouw bemoedigende steun.

1

Operatie Kelk

Na tien jaar stilliggen zijn er weer zittingen hierover in het Justitiepaleis in Brussel. Er was er eentje in 2020. In 2021 was er al eentje in februari. De opvolging is voor 24 maart.

Tergend traag: het gaat nog altijd over de discussie mag er wel/mag er niet nog bijkomend bewijsmateriaal toegevoegd worden aan het dossier van Operatie Kelk.

Intussen is ook duidelijk geworden dat de Rechtbank zomaar op vraag van de Kerk in beslag genomen documenten aan de bisschoppen heeft terug bezorgd. Ook dat moet nog uitgevlooid worden.

2

San Deurinck

Op 30 januari 2021 was het tien jaar geleden dat San plots overleed. San was toen al bijna twee jaar zeer actief in onze stuurgroep. Hij onderhandelde mee bij de oprichting van de parlementaire commissie (2010). Intussen had hij vele scherpe maar ook ludieke teksten over deze problematiek geschreven. Hij was zinnens dit in een boek uit te geven. Dat is er spijtig genoeg niet meer van gekomen.

Maar nu, tien jaar later… is het boek klaar. De titel is ‘Stuxkes’. De titel die hij zelf gekozen heeft.

Als Werkgroep geven wij het boek uit (zie kaft in bijlage). Het kan besteld worden door 15 euro te storten (portkosten inbegrepen).

BE82 0688 9104 6168

Mensenrechten in de Kerk

Panoramalaan 8

1560 Hoeilaart

met vermelding: Stuxkes + je eigen leveringsadres.

Het boek zal u met de post worden opgestuurd. 

3

Godvergeten

Dit wordt het sterkste project van 2021 – 2022

Igrid Schildermans en Ibbe Daniëls, twee regisseurs zijn gestart met het uitwerken van reeks (vergelijkbaar met de reeksen die eerder op Canvas werden uitgezonden: De kinderen van de holocaust/verzet/collaboratie…) rond het seksueel misbruik in de Belgische kerk.

De trailer is al klaar. De werktitel ook: Godvergeten. Die belooft!

Echt sprekend, pakkend, openbarend. Geen woorden voor…

Overlevers krijgen en nemen het woorden.

Intussen hebben al om en bij de vijftien mensen (onder jullie) toegezegd er aan mee te willen werken. Dikke merci! Dat is heel moedig en zeker bevrijdend. 

Wie nog interesse heeft, kan dit altijd nog laten weten via dit mailadres of via 054 24 50 80.

Dit wordt in 2022 echt de moeite!

4.

Samen op weg… een HErkenningsdag

Alles hangt een beetje af van de evolutie van de corona pandemie maar als stuurgroep willen we je deze zomer uitnodigen samen een mooie wandeling te maken. Tijd om weer een en ander met elkaar te delen. Binnen de stuurgroep werd gesuggereerd: Limburg, bv. Bokrijk, Conenterra, de Terrhills, wandelen door het water… en afsluiten met een pick-nick, een horecazaak of barbecue… Plaats en tijd worden tijdig meegedeeld.

5 

Europees Hof

Een klein deel sterkhouders onder ons hebben het uitgehouden met de Class Action (de groepsvordering) via advocatenkantoor Van Steenbrugghe. Er is nu toch een schuchtere respons van het Europees Hof voor de Rechten van Mens, zodat er dit jaar een eerste uitspraak komt… 

Mocht er een positief besluit komen, dan is de zaak nog niet rond, … dan is ze eindelijk maar begonnen. 

6.

Terugbetaling therapiekosten

Intussen hebben we vernomen dat er een paar overlevers die een dossier hebben afgesloten in Arbitrage of in een Opvangpunt naast het bedrag dat toen werd afgesproken, een bijkomende vergoeding krijgen (terugbetaling van gemaakte kosten) voor de kosten die mensen maken als ze een therapie, behandeling of opname meemaken als gevolg van het misbruik.

Wie dit ook wenst te vragen kan hiervoor contact opnemen met professor Keirse of met de voorzitter van Dignity Herman Cosijns.

Cosijns.herman@skynet.be

Emmanuel.Keirse@med.kuleuven.be

www.mensenrechtenindekerk.be

10 maart 2021

IN NEDERLAND HEEFT DE KERK DE DEUR DICHTGEDAAN. ZE ZIJN ER NIET ONDANKS DAT ER AFSPRAKEN STONDEN….slaap,slaap,slaap!