Deetmans patent op de feiten

 

Deetman wil dat NRC Handelsblad het artikel rectificeert over Marijnen dat vorige week vrijdag verscheen. Maar de krant gaat dat niet doen omdat ”onze feiten niet weersproken worden”, aldus een woordvoerder van de krant.

Sterker nog Creemers, secretaris Deetman, sprak vorige week nog over de ‘grotere beinvloeding van Marijnen’. Creemers weigerde uitleg, de Klokk deed het zwijgen er toe, en zo lijken de andere slachtofferorganisaties zich neer te leggen bij deze vreemde gang van zaken op de Lange Voorhout. Werd Marijnen nu wel of niet uit de wind gehouden, willen de kamerleden weten. Feit is dat Marijnen ontsnapt  aan een grondig onderzoek, zeker nu Creemers beweerd dat Marijnens invloed veel groter is geweest. De invloed van de kerk was vanaf het begin, vanaf het Christus ei, immens. Is het onderzocht door Deetman in de zin van een collectieve schuld, de structurele nalatigheid ten opzichte van het misbruik / geweld mishandeling probleem door RKK en haar trawanten? Nee, Deetman springt handig naar de tegenwoordige tijd tijdens zijn presentaie van het ‘EIND’rapport.  ‘Wat is er aan de hand’ met dat EIND rapport??’ Het geweld nu, moraal, het wijd verbreide misbruik dekt de katholieke deken van schuld en boete fijnzinnig toe. Mea Culpa! De invloed van Deetman om de boel te manipuleren, de regie strak in handen te houden, het vooruitschuiven van de  uitkomsten, is een wassen neus gebleken. Over Bleijerheide zijn heel wat steken gevallen, de invloed van weer andere belangen zoals de kennis dat pastoor Schafraad al op 25 Mei 2011 beschuldigt werd van seksueel misbruik, deed zowel Creemers als Deetman het zwijgen toe. Graag een onderzoek, politiek!!!

Tijdens menige bespreking op de Lange Voorhout nam Deetman een dik kwartier eenzijdig het woord en wie het waagde om de ‘minister’ te onderbreken, werd met verheven stem, terecht gewezen. Het was stil, en het werd steeds stiller naarmate het onderzoek vorderde. Nu dan, Deetman heeft geen patent op de feiten, heeft maar een klein nationaal aspect onderzocht van het misbruik dat ook in Nederlands voormalige koloniën, de missie plaats vond. Ook hier foefelt Bleijerheide een aparte rol, dat in Brazilië een congregatie had van die arme brüder Franciscus, en nooit deel onderzoek werd van de Cie. Deetman. Maar hierover morgen meer, de manipulaties van de oud-broeders die denken dat meneer pastoor met zijn relaties alles wel recht zal trekken (dass war einmahl), en hun onschuld al zelf bepaald hebben. Wat interessant is aan oud-minister-president Marijnen, er wel honderden Marijnen op politieke posten (burgemeesters included), de kerk een handje hielpen, maar laat dat in godsnaam niet door Deetman zelf onderzoeken.

Vele castraties werden uitgevoerd door de katholieke psychiatrie, de broeders van Onze lieve vrouw van Lourdes in Heilo die een übermensch standpunt hadden over de menselijke seksualiteit. De directeur van de psych inrichting St Willibrord in Heilo was Wijfels en hij had al in 1954 een proefschrift geschreven over ‘castraties’. Wijfels adviseerde rechters en officieren van justitie. Feiten? Deetman beschouwd alleen feiten die hij onderzocht heeft, en interpreteert deze dan vervolgens naar eigen believen. Wat ook niet in het Deetmans rapport staat zijn de ontelbare experimenten met de insulinekuren, de braakspuit, de walging die van je bezit nam, van lijf en ledematen, waar mensen vreselijk bang voor waren. Dit alles in gang gezet door de nonnenmachines die in al die instellingen blindelings de lijn volgden van hun opdrachtgevers (Wim een leermoment). Experimenten kwamen in Heel Nederland voor. In de Nieuwenhof, Maastricht werden de kinderen naar een speciale kliniek in de Abstraat gebracht. Daar vonden o.a. shock insulinekuren plaats. Kinderen, mensen werden wekenlang met zo’n kuur behandelt en voor je aan zulks heerlijks, deze kuur aan mocht deelnemen was het verboden te eten ’s ochtends. Je werd dan ruim een uur in coma gebracht en na grote bewustzijnsonrust, zweten met een spuit steriele druivensuiker toe gediend, weer bij bewustzijn gebracht. Door de grote liefde van de nonnen voor de Heer volgden zij klakkeloos de bevelen op van de geneesheren.

Wim niet alleen jij beheert de feiten….

Mensen met afwijkend gedrag werden gechanteerd met gevangenisstraf tot vijftien jaar of ze moesten zich laten castreren. Een bekende dichter die castratie in Heilo heeft meegemaakt is Jan Hanlo. Hanlo schreef het volgende gedicht…

De Mus

Tjielp tjielp – tjielp tjielp tjielp

tjielp tjielp tjielp – tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp


2 gedachten over “Deetmans patent op de feiten”

 1. Bij Meldpunt is niets bekend van beschuldigingen inzake Jan Schafraad d.d. 25 mei 2011.
  Ik kreeg ’n mail vorige week van Meldpunt, waarin ze beweren niet “over de betreffende notulen beschikken”….
  Wir haben es nicht gewußt.

 2. Zo werd de mus een lijster?
  Ik moest even lachen in alle verdriet.
  Groet.
  Lou

Reacties zijn gesloten.