Donder, bliksem en andere duivelse stemmen

Anita belde ‘dondert het ook zo bij jullie’? In Maastricht dondert het heel veel de laatste tijd maar tot nu toe geen spatje regen of vloekende Wodan goden aan de hemel. Wel stond ik net met iemand in het park te praten en plotseling schoof een koele, stoffige wind aan ons voorbij…zou het toch nog gaan donderen, bliksemen en vele andere duivelse stemmen gaan horen? Gelukkig, de donder en bliksem trok langs Bunde en Maastricht noordwaarts. De voorzienigheid hield een oogje in het zeil. Gaan de windduivels loos in de rest van het land, treden ze uit met Wodan en zijn dodenleger dat rondtrekt, huizen in lichterlaaie zet en onheil over de brave burgers in dit land brengt. “Het geld moet rollen’ hoorde ik Wodan roepen en ‘de meisjes moeten zich melden‘!!

Deetman onderzoekt de meisjes dat zou naar mijn inzicht beter Goedele (ik blijf fan van Goedele Liekens) denken, she’s the right woman on the right place en  en dan gelijk internationaal want we vergeten maar steeds dat RKK een internationaal regime kent, met vele vertakkingen en netwerken in de hoogste en laagste kringen.

Goedele kom ons landje redden, dan zou ik mezelf alsnog melden want na twee jaar heeft de kerk geen dossier  van mij, geen claim of klacht; er is maar een klacht en dat is een collectieve klacht tegen de kerk, zij zijn als instituut verantwoordelijk hun daders gaan daarbij tot nu toe vrijuit. Wodan doe je werk!!!

We hebben niks aan klokk nep zusters die oproepen doen, deze tearjerker Magdalena’s die de arme kindjes van Bunde nog steeds aan haar voorbij ziet trekken. Ja, ik zat er tussen in 1960 bij de Franciscanessen en ze duwden iedere ochtend de brinta door je strot terwijl orgelklanken uit de kapel opstegen, op de achtergrond werd gebeden.

Aan de kant stonden de moeders en vaders zij baden mee, keken toe hoe hun grut werd bijgevoerd weg van de mijndampen die bloemkool en vette jus op tafel serveerden terwijl de mijn-ingenieurs en pastoors de grote winsten in de gaten hielden. De heilige Barbara, patrones (beschermheilige) van de mijnwerkers, haar lelijke standbeeld stond  precies in het midden van onze straat (Burgemeester Beckerstraat te Landgraaf)  en zag toe op brand en bliksem, beschermde menigeen van de ondergang, hoe ironisch, hoe al die mijnwerkers naar beneden de koel afdaalden, in het pikkedonker van de mijn werkten ze 12 uur, 14 uur per dag en de moeders baarden bovengronds in de wonderbaarlijke afwezigheid van de vaders op gezag van de kerk vele kindjes, wie beschermde deze kinderen / jongens / meisjes. De arbeiderswijken puilden uit van het ontuig die toen nog op straat konden spelen waar altijd wel een paar kindjes pater konden worden of non, mocht je je een beetje raar voelen. De ‘koel’geschiedenis wie vertelt haar ware verhaal. Deetman? De kerk?  De klokk oproepen, wilt u een foto? En dan, namen…ga toch op het kerkhof kijken als je geluk hebt staat bij de canonieke naam nog een familie naam, de bruiden van Christus rusten in vrede maar ik hoor nog de kindjes roepen met pap in je mond..’zuster maak me los, bevrijd mij van deze ketens’, zelfs als zoon van een politieman had je geen privilege je werd vast gebonden in een baby bedje: eerst vet worden, we houden je wel klein. Het leidmotief van een organisatie die ver verheven boven iedere wet staat, en die je met hun eigen procedures willen kneden. Als ondergrondse mollen komen zij tevoorschijn, ze bellen of je informatie hebt over een specifiek internaat. Dat ze verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt maar geen namen meer kunnen herinneren of ik even wat namen wil doorgeven???? Anderen willen weten welk werk ik doe, waar ik het recht vandaan haal Gods schepping aan te klagen en gaat u maar door. De van Oostens die geen excuses aanbieden, deze koude adder in een emmer snot suggereert veel maar zegt niets, met naast hem de gevoelige pastoor die het allemaal aanhoort… hoe doorzichtig.

Laten we veel pap eten! Zeg maar dag tegen de Magdalena zusters, zij zullen net zoals de paters en broeders beschermd worden…10.000-20.000 meisjes slachtoffers en vele onbegrijpelijke reacties van Wim en de zijnen.