Doofpot vuur

DOOFPOT VUURDe heer Deetman antwoordde : “De commissie realiseert zich dat zij zaken kan tegenkomen waarvan zij  zich afvraagt wat zij ermee moet. De commissie is geen ‘doofpot ex post’. De commissie vraagt zich af of zij, bij zaken die juridisch verjaard zijn, moet zwijgen of het moet melden. Hierbij spelen elementen als privacybescherming mee en tegelijkertijd wil de commissie hoe dan ook vermijden dat later gezegd kan worden dat het werk van de commissie de slachtoffers heeft belemmerd in het opkomen voor hun rechten, ook voor de civiele rechter:  dat de commissie zaken heeft gesignaleerd en gezwegen die in dat verband van belang zijn. Dan zou de commissie onderdeel worden van de doofpot. Het onderzoek is net gestart en zaken worden geanalyseerd.

De commissie heeft gevraagd aan alle instanties waarvan wordt vermoed dat er daderinformatie te vinden is, zoals OM, Justitie, om dit materiaal te bewaren voor in ieder geval de duur van het onderzoek. Dit is van belang omdat wettelijk is geregeld hoe lang stukken bewaard moeten worden. Deze informatie is ook nodig omdat van slachtoffers niet kan worden verwacht dat zij zich decennia na het voorval nog alle details herinneren.

Het kan niet zo zijn dat onder het mom van ‘er loopt een onderzoek’ andere dingen worden toegedekt. Het onderzoek van de commissie mag niet gehanteerd worden als een alibi om anderen van een onderzoek af te houden. Dat zou onzuiver zijn. Het feit dat de commissie onderzoek doet, onder verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk, kan geen andere onderzoeken tegenhouden”.

De commissie erkent dat alleen overleversorganisaties voor de rechten van overlevers kunnen opkomen.

(MCU) TOT NU TOE IS ER GEEN ENKELE OVERLEVERSORGANISATIE OPGEKOMEN VOOR DE MENSENRECHTEN VAN DE SLACHTOFFERS, DE FRICTIE TUSSEN DADER INFORMATIE EN RECHTEN VAN DE SLACHTOFFERS WERD AFGEWOGEN EN TERZIJDE GELEGD ONDER HET MOM VAN DE PRIVACY. PRIESTERS HEBBEN GODDELIJKE PRIVACY DIE VAN DE SLACHTOFFERS LAGEN OP STRAAT EN MOETEN ZICH VOOR DE COMMISSIES BINNENSTE BUITEN KEREN. ALLEEN MEA CULPA UNITED HEEFT CIVIELE PROCEDURES GESTART, OPGEROEPEN TOT MELDINGEN BIJ DE POLITIE. DHR. MORAAL OM VERZOCHT ONS DEZE MELDINGEN TE DOEN ZODAT EEN ARTIKEL 12 PROCEDURE GESTART KAN WORDEN. GEEN AFWIJZING VAN DE LOKALE POLITIE DUS KUNNEN WIJ GEEN A 12 PROCEDURE STARTEN.

‘KAN GEEN ANDERE ONDERZOEKEN TEGENHOUDEN’ ZEGT DEETMAN WOW, MAAR ANDERE ONDERZOEKEN LUKKEN NIET IN DIT LAND! WIJ BLEVEN CONSEQUENT VOOR EEN PARLEMENTAIR ONDERZOEK. WIJ ZIJN ZELF OP ONDERZOEK GEGAAN VAN AKEN TOT ROERMOND, LEKKENDE DAKEN TE OVER MAAR WERDEN MET VERONTWAARDIGING TERUGVERWEZEN. RECENTELIJK WORDT EEN GRIFFIER AAN HET WERK GEZET OM TE GAAN PRATEN MET LEVENDE GETUIGEN, NA DRIE JAAR…..IN HAAR HEBBEN WIJ VERTROUWEN IN DE ANTWOORDEN VAN DE GETUIGEN NIET…ZIJ ZULLEN ZWIJGEN.