Ze maken je het moeilijker als je de verantwoordelijken aanwijst

money dagobertBij het Schadefonds Geweldsmisdrijven zijn tot nu toe 26 aanvragen binnengekomen van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.

Sinds gisteren kunnen slachtoffers officieel bij het schadefonds terecht voor een financiële tegemoetkoming. De eerste claims zijn al eerder ingediend omdat de regelingen al op 18 juli bekend werden gemaakt. Alle 26 aanvragen zijn nog in behandeling. De tegemoetkoming maakt onderdeel uit van een hulppakket dat de overheid en Jeugdzorg Nederland aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden.

Twee regelingen

Er zijn twee regelingen voor tegemoetkoming in de geleden schade. De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik is voor slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken. De dader of verantwoordelijke organisatie blijft bij deze regeling buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het slachtofferschap. De uitkering wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van het misbruik. Voor deze regeling zijn tot nu toe 13 aanvragen ingediend.

Aansprakelijk

Bij het Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik stelt het slachtoffer de instelling of de pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk. Ook hiervoor hebben 13 mensen zich gemeld. Het slachtoffer kan zelf kiezen welke regeling hij of zij wil aanspreken. Verschillen tussen de twee regelingen zitten vooral in de bewijslast, de rol van de beschuldigde en de hoogte van de bedragen die worden uitgekeerd. (NOS)

(MCU) Het wordt je duidelijk moeilijker gemaakt wanneer je met bewijslast moet komen, en nee je kunt niet zomaar iemand beschuldigen maar een regeling die je steunt wanneer je met GEEN bewijslast komt, is dubieus (afgekeken van de RKK procedure: verworpenen)?