Een heel lange weg naar….verzoening

arme broeders franciscanen
arme broeders franciscanen

 

 

 

 

 

De website www.dewegnaarverzoening.nl is geactualiseerd en de foto’s in het fotoboek aldaar zijn voorzien van korte teksten. Het fotoboek geeft een beeld van het bijzondere proces van afgelopen vijf jaar. EEN PROCES VAN TOENADERING EN STILTE tussen alle ontmoetingen een zoektocht voor een plek voor dit kunstwerk.

Wij als klokkenluiders, als stichting MCU mea culpa united hebben gewoonlijk niet zo’n lange adem, zeker daar de trauma verwerking pas altijd laat, op latere leeftijd, komt boven drijven. En dan is het ook goed mis met alle opgekropte agressie, de verwerking van isolatie en misbruik. Met deze post-trauma’s houdt men zich in de kerk niet bezig….maar wij wel.Poolse geest

Nog steeds kloppen mensen aan onze deur, de hulpverlening kent immers geen huis, een huis voor noodhulp, direct actief met een brede kennis aan krachten zoals het PH (Platform Hulpverlening) en andere organisaties die te maken hebben met dit trauma religieuze stoornis, bang voor grotere (hogere) krachten in een hiernamaals samen met de daders / aanranders te worden samengedreven. Hier zal het moeten gebeuren….deze weg naar verzoening…is hier en nu…het voorstel: inwijding kunstwerk Pierre Habets 21 April 2017.

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets
Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets