Een persoon in het gezicht aanspreken

‘Het is wel tekenend voor de tijdgeest’, merkt socioloog Ignace Glorieux (VUB) op. ‘Kijk maar naar sociale media, waar velen voortdurend en onmiddellijk zaken aanklagen en becommentariëren binnen hun vriendenkring. Maar een persoon in zijn gezicht aanspreken op fout gedrag doen we zelden. Dat hebben we trouwens ook nooit veel gedaan.  Maar tegenwoordig kan je met één simpele muisklik alarm slaan.’

We gaan naar het einde van het jaar 2017, tevens het einde van meldpunt RKK en haar commissies, die allerlei zaken in stilte en grote anonimiteit hebben afgehandeld. Is iedereen gelukkig met de afhandeling van haar of zijn zaak? Wij krijgen nog steeds telefoontjes, berichten van mensen, die blijkbaar steeds ongelukkiger worden met de afstandelijke houding zoals de kerk die heeft aangepakt. Uiteraard wachten wij het eindrapport af van de RKK, en dat is op 18 December 14 u, daarna mogen wij aan het woord Vpkk, Klokk en Mea Culpa. Democratisch toch.