Empathisch onvermogen


Empathisch vermogen, het blijkt niet te bestaan bij daders van seksueel / fysiek misbruik, die zich vergrepen hebben aan kinderen. De commissie die klachten onderzoekt, doet een opmerkelijke uitspraak in de zaak Pater O.

Hoe kan het dat ZIJ zolang hebben kunnen zwijgen, met de gesel Gods boven hun hoofd. Broeder bakker Lebuinus, de spion, had tegen mij een verklaring: de biecht! ‘Dus de pater die de biecht afnam, wist ervan’? Broeder Lebuinus ging dan zingen, met zijn prachtige Gregoriaanse klanken, zong hij zaken weg. Als dertienjarige kwam hij al op het juvenaat, of andere priesterstudenten die het seminarie bezochten, zij waren allen zonder ouders, zonder zicht op een intieme, warme en fysieke band in het heden en de toekomst.

Hoe kweek je empathisch onvermogen, wanneer zij op tronen rondgedragen worden, met de macht van de kerk aan hun zijde, de aandacht die hun toeviel, zonder enige screening ooit, een kloosterleven ingingen. De beste wijn, port, alles van het goede leven gereserveerd voor meneer pastoor als hij langs kwam. Hun gewijde taak bezorgde de medemens een plek in de hemel. Voorbestemd waren zij met hun empathisch onvermogen. Empathisch onvermogen omdat zij op handen gedragen, overbeschermd, het belangrijkste, hoogste konden bereiken voor een familie was een priesterzoon in hun midden.

Empathisch onvermogen is gelinkt aan rijkdom en macht wanneer die oneigenlijk samenvallen, de mogelijkheid nog rijker te worden, subsidies, steun van grote bedrijven en politieke partijen die hun signatuur uitdragen, het aanzien versterkt! Halle’lujah, engeltjes waren we.

Empathisch onvermogen omdat de zelfverloochening hun identiteit sloopte tot op het bot; empathisch onvermogen wanneer niemand echt om jouw geeft, behalve Jezus, dan kan men alleen empathisch zijn wanneer het de leden van de kerk zelf betreft. Bodar narcisme en gekwebbel over martelarenschap is allemaal flauwekul want daar menen ze ook niks van.

 

Stop met zeuren over empathie; dat waanzinnige Deetman verhaal over inlevingsvermogen. Een seksuologe aan het hoofd van dit onderzoek had de psyche van de dader in beeld kunnen brengen, maar dit wilt de kerk niet, geen pottenkijkers in het zelf bespiegelende zieleleed, alleen dat van Christus is zichtbaar, een priester moet onzichtbaar blijven, beste kijkbuiskinderen. Gaat Deetman zijn eindconclusie op het ontbreken van empathie gooien?? Empathie kennen ze niet, of laat ik het genuanceerder zeggen…niet allemaal hoor! De bisschoppen / KNR praten vanaf hun eerste persconferentie over ‘het lekken van het dak’, of het stenen betreft waarover in deze materie geoordeeld moet worden. Het raakt hun niet, ze zijn te vaak weggekomen met hun vergrijpen, altijd gevolgd door eigen onderzoeken, overplaatsingen zoals met Ron van der V. die met tachtig leugens van de ene parochie naar de andere werd gestuiterd, waar hij steeds in de fout ging. Beschermd door Simonis die na concrete klachten ijskoud verklaart ‘zoiets gebeurt niet in de katholieke kerk. Dan kwam door bemiddeling van bisschop Punt Ron van der V in Seedorf terecht, zeer tot bevreemding van Jan Schutte, de aalmoezenier uit Amersfoort die ook in Seedorf werkte maar in Amersfoort woonachtig was en bekend met de situatie in de Henricusparochie. Punt werd later overgeplaatst, de katholieke oplossing. Empathie voor elkaar omdat men in het web van de mede-verantwoordelijheid zit.

Empathisch onvermogen komt als je de wezenlijkse, de mooiste dingen in een mens kapot maakt, en dat heel lang ontkend.