Estafette loop in alle windrichtingen

Op 4 September 2011 schreven wij onderstaand artikel over de relatie Deetman-RKK-OM.

Het blijft een onduidelijk spel tussen Deetman, OM, bisdom, informatie naar de media / maatschappij / slachtoffergroepen die alle nieuws oppikken, filteren en vervolgens tegen ‘die geistige mauer’ bij de kerkbazen oplopen, die zeggen van niets te weten, archieven vernietigd zijn, en / of eigen commissies samenstellen en onderzoek doen. Het lijkt op een esttafette loop in alle windrichtingen. Het stokje wordt overgedragen en de renners hollen alle kanten uit en verdwijnen naar andere bestemmingen. Het onderzoek van de kerk in optima forma, veel wierook en het vuur dooft vanzelf wel!?

‘Na de overdracht op 23 mei was het aan het Openbaar Ministerie om het moment van publicatie te bepalen. De commissie is hierin volgend geweest’, schrijft dhr Deetman.

’Daarin zijn we volgend’, wordt de nieuwe onafhankelijkheid bij de Cie Deetman zichtbaar. Een protestant! Hebben ze bij het OM geen woordvoerders? Deetman maakte het bekend op 16 Augustus namens het OM? 31 Mei of 16 Augustus is dan essentieel om te begrijpen hoe informatie wordt doorgegeven? Totaal onduidelijk in welke volgorde, (volgend) nieuws naar buiten en / of  naar binnen wordt gelanceerd.

welke kant moeten we uitkijken?

Het luminal gebruik, de castraties het was eind jaren vijftig al bekend bij het bisdom Roermond, de Arbeidsinspectie, het toenmalige Katholieke Verbond van de kinderbescherming en mogelijk een inspecteur van Volksgezondheid. Hoe vaak moet nieuws, informatie rond gepompt worden om tot onderzoek te komen. De bronnen die wij inmiddels hebben geraadpleegd en die zich bij ons gemeld hebben zeggen: ‘allemaal flauwekul ook onderzoek levert niets op, archieven bestaan niet of werden gewoon niet bij gehouden dan wel vernietigd maar wel vreemd dat het nu opeens op deze ‘gecontroleerde’ manier, in het nieuws komt’.

Probleem is dan ook dat niemand de kerk ooit controleerde en zij hun gang konden gaan, tot op de dag van vandaag ‘heeft de kerk een status-apart zowel in ons denken als in de cultuur waar zij op een wolk de aarde met veel zelfmedelijden (narcisme) overzien. Probleem is dat wanneer niemand ooit het openbaar ministerie inlicht, ook niet toen er sprake was van luminal gebruik en andere kalmerende middelen in St. Joseph / St Anna, en dat de arts in rangorde onder vader en / of moeder Overste stond, er ook geen sprake kan zijn van reëel onderzoek en bijbehorende feiten. Ik heb in mijn ‘open brief’ meteen duidelijk gemaakt: ‘terecht dat de Cie Deetman dit bij het OM gemeld heeft’. Maar daarmee is de kous niet af. Als dhr Deetman goed naar de kritieken heeft geluistert, die gaan over een seksueel onderzoek door de aangeklaagde, de RK kerk, zelf ingesteld, dan moet hem de verhalen over de doofpot niet ontgaan zijn, en juist daarin schuilt het gevaar voor zijn commissie…de kerk speelt haar rol in bescheidenheid, op de achtergrond kan zij evenwel alles kanaliseren.

De politiek houdt zich op gepaste (laffe) afstand, het OM onderzoekt verder niks. Deetman zou zich bewust moeten zijn van deze patstelling maar gooit een enkele congregatie uit zijn toverhoed en wij kunnen gissen hoe alles onafhankelijk onderzocht wordt. Andere lotgenoten groepen als Klokk wordt blijkbaar zaken mee gedaan….hoe? Wat??

De contacten tussen het Openbaar Ministerie en de congregatie zijn mij niet bekend’, schrijft dhr Deetman. Mijn mening is dat dit ook niet het punt is. Weer niets gehoord / gezien? Deze informatie lag sinds 31 Mei andermaal op het bureau van bisdom Roermond. Het duurt 60 jaar voor men wakker wordt in de rechtstaat en de kerkstraat de haan drie maal kraait voor hij / zij in de gaten heeft dat er iets goed fout zit in dit instituut, niet iedereen is slecht of schuldig, maar schuld…mea culpa moet erkend worden.

In onze contacten met de commissie zijn wij zeer integere mensen tegen gekomen, maar ook wij hebben vorig jaar al over Heel bericht (24 Sept 2010 in artikel ‘Aangifte’). Er is sprake van seksueel misbruik op St Joseph tot ver in de zestiger jaren, en al die tijd was zelfs de kinderbescherming op de hoogte, en deed niets. Moeten wij Mevr Samson inlichten over St Joseph, eerder dan het OM? Deetman heeft dit wel / niet overgedragen op de Lange Voorhout waar beide commissies in een gebouw zitten!

Je zou je kunnen afvragen hoe openbaar is het openbaar ministerie die natuurlijk zijn werk moet doen. Wij stelden dat het terecht is dat de Cie Deetman deze zaak heeft overgedragen aan het OM. Alle berichten die slachtoffers van seksueel, geestelijk dan fysiek misbruik hebben dezelfde bagage een ‘vermoeden van strafbare feiten’. Probleem is dat Cie Deetman alleen het seksueel misbruik onderzoekt (zonder OM) fysiek geweld tot vermeende hogere sterftegevallen / luminal gebruik (met OM) en de stank negeert die rondom alle vermeende en vermoedens misbruik bestaan de afgelopen 60 jaar.

Schrijft u maar aan het OM, is de boodschap. Dank voor de tip! Het OM doet geen mededelingen hangende het onderzoek St Joep zoals het plaatselijk genoemd wordt. Dhr Deetman doet geen mededelingen aan de betrokken slachtoffer-groepen (wacht u het onderzoek van de Cie af). Het bisdom houdt zich stil hangende het onderzoek de Cie Deetman. De reden dat wij flink op de trom slaan, ook als het niet uw favoriete dans muziek is.

En dan nog dit: Als het OM nog andere sporen tegenkomt in haar onderzoek en bijvoorbeeld terecht komt bij St Anna waar men de kosten laag kon houden door een eigen apotheek, dan horen we het wel. Een ding kunnen we alvast verklappen men wist zich geen raad met de grote concentratie zwakzinnigen op S Anna en St Joep te Heel.

Even een citaatje

‘Bij krankzinnigen kun je nog altijd een groot percentage genezen…maar aan die zwakzinnigen, laten we nu eerlijk zijn, aan de grote groep zwakzinnigen kun je toch eigenlijk gezegd niks doen doen behalve opvoedkundige maatregelen, maar geneeskundig kun je er toch HEEL weinig mee” (uit Tussen caritas en psychiatrie: lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg A. Klijn; citeert dr Schmidt) Dr Schmidt adviseerde bovendien het ongeschoolde personeel ‘probeer dit medicament eens en vervang dat middel eens’!

Mea Culpa United moest kopje kleiner gemaakt worden (al in 2010-2011).