Etterbak

internaat 2014 closedVan Oosten is een ‘nare’ advocaat, een etterbak die onder auspiciën van meneer pastoor Schafraad het geld uit parochianen zuigde om al die etterverhalen over misbruik te ontkennen en te bagatelliseren. Kim-yun uit het Oosten zoals ik hem graag typeer werd gisteravond in DWDD door Peter R de Vries genoemd in de Fred Ros zaak waar ‘de advocatuur als zodanig meer in het verdachte bankje zit’.  Voor bepaalde zaken had men een advocaat nodig, een advocaat waar ze iets mee konden. Knoops nee, van Oosten ‘JA! is niet slecht’ werd er gezegd. Het had te maken met onderwereld spaarrekening, die gewoon doorgingen zoals de Vries het noemde.

Zijn er enige paralellen te trekken met de drie klagers die pastoor Schafraad bij het meldpunt RKK aanklaagden? Een van de mensen trok zich ter elfder ure terug daar hij zijn verklaring opnieuw bezag onder verdachte omstandigheden. Met het gevolg dat de klacht tegen pastoor Schafraad ongegrond werd verklaard en in ieder geval dit slachtoffer seksueel misbruik, als leugenaar werd weggezet.

Er hebben zich toch geen bovenwereld rekeningen achter het kruis van Christus geposteerd.