Poolse Lotgenoten

foto Ramon God in the skyOproep tot het doen van donaties voor Poolse lotgenoten via “NL4PL”.

Vorig jaar heeft een delegatie van KLOKK een ontmoeting gehad met de Poolse lotgenoten en hun bijeenkomst bijgewoond. De leeftijd van de slachtoffers die wij in 2013  ontmoet hebben varieerde van 14 tot 92 jaar.

Poolse lotgenoten moeten onder moeilijke omstandigheden “erkenning” verwerven voor de misdaden die door de Poolse RK Kerk zijn begaan tegen kinderen en jongvolwassenen.

De RK Kerk in Polen werkt massief tegen en ontkent de verantwoordelijkheid voor wat door priesters en religieuzen is aangericht. Wie tegen de lamp liep werd gewoon overgeplaatst naar een ander bisdom. Het misbruik is niet gestopt. De Poolse overheid is nooit opgetreden tegen kerkelijk kindermisbruik.

Lotgenoten in Polen kunnen geen gebruik maken van regelingen zoals in ons land, kosten voor juridische bijstand en hulpverlening moeten zij zelf betalen.

Wie dit nu (in 2014!) ter sprake wil brengen wordt uitgesloten door de lokale gemeenschap. De eerste bestuursleden van de stichting die is opgericht zijn allen geïntimideerd. Heel dapper hebben zij hun strijd voor erkenning toch doorgezet.

Zij verdienen daarom ook onze steun.

Wij willen het niet bij morele steun alleen laten, vandaar onze oproep aan u om een donatie te doen voor deze groep.

Dat kan door een bedrag te storten op onze rekening :

Stichting KLOKK 

IBAN: NL19 ING B 0005831803 o.v.v. “NL4PL” 

Nederlandse Lotgenoten voor Poolse Lotgenoten

Wij hopen dat wij de Poolse organisaties op deze wijze een steun in de rug kunnen geven.

De eerste donaties zijn al binnen gekomen. Wie volgt?

Namens het bestuur Stichting KLOKK,

Guido Klabbers, voorzitter