Even een corrigerende tik

corrigerende tikGisteren zat ik (MCU) met Klokk in Den Haag, Tweede kamer bij te praten over afwikkelingen seksueel geweld RKK. Geleidelijk wordt helder hoe de afgelopen jaren voor tweespalt, spanning en onnodige afstand heeft geleid tot veel irritatie en onbegrip.

Zo heeft de kerk zich achter Deetmans onderzoek stil gehouden, alleen in mediation of andere interne gesprekken geuit over het seksueel geweld. Nederland wachtte de onderzoeksresultaten van de commissie Deetman af. In Ierland zette men een rechter (Ivonne Murphy) aan het roer van een commissie die oorspronkelijk onderzoek deed naar het seksueel misbruik door een aantal priesters in het bisdom Dublin en moest binnen 18 maanden met de resultaten van haar onderzoek komen, maar er waren zoveel beschuldigingen en bewijzen rondom de 46 onderzochte priesters dat de commissie extra tijd kreeg voor haar onderzoek. De commissie deed geen poging om te onderzoeken of de beschuldigde priesters zich daadwerkelijk hadden vergrepen aan de kinderen, maar het onderzoek richtte zich vooral op hoe de kerkelijke en staats-autoriteiten om waren gegaan met meldingen en klachten over seksueel misbruik in tegenstelling tot in Nederland waar een CDA politicus de opdracht kreeg dit wetenschappelijk onderzoek te leiden. CDA overigens gisteren opvallend afwezig bij deze openbare hoorzitting. Nu hebben wij juist als MCU grote kritiek gehad op dit onderzoek dat - Citaat 3zich beperkte tot het seksueel misbruik, geweld werd vermeden wegens de discussie over de corrigerende tik. Door een politicus aan het hoofd te zetten vermeed men dat de staats-autoriteiten betrokken zouden raken in de toch al hechte band tussen kerk en de staats-elite. Meneer Deetman richtte zich ook volledig op de slachtoffers en het slachtofferschap, menig maal heb ik tegen dhr. Deetman gezegd ‘u spreekt het woordje dader bijna nooit uit‘! De reden dat er geen parlementair onderzoek volgde. Waar een slachtoffer is moeten er ook daders zijn, toch? Van oudsher, en nog steeds, bestaat een elitair netwerk zowel in Nederland, all  over Europe, waar het handjeklap met de staats-autoriteiten  en de religieuze

fabeltjes krant Droes de beer
fabeltjes krant Droes de beer

organisaties deel van uitmaken. De belangen, de rijke bisdommen in bijvoorbeeld Keulen, Limburg, Mainz en Trier. In Keulen, het bisdom met de meeste leden, is alleen al het onroerend goed op 612 miljoen euro getaxeerd. Malversaties op Bleijerheide werden toegedekt net als bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst, die met zijn heilige billen bloot ging over de extreem hoge kosten van het nieuwe pandje van Frans-Peter. Werd er gezwegen vanwege geldelijke stromen door het heilige land? Gezwegen omdat een oogje werd dichtgeknepen door pedo elite figuren die konden doen en laten wat ze wilden?  Scheiding van kerk en staat maar niet voor de belangen van de elites. Ja, ja beste kijkbuis kinderen als het overal voorkomt….dan ook bij deze hechte groep staats-autoriteiten.

Vaticaan

Ook over het geld van het Vaticaan komt langzaamaan meer duidelijkheid. Wat bleek: honderden miljoenen euro’s zijn ontdekt die tot dan toe niet op de balansen voorkwamen. Ze stonden verstopt op bepaalde rekeningen. Wat weten wij van de kerk, haar geldstromen, haar netwerk met de elites, de bovenlaag. Deze Vaticaans-Europese alliantie heeft de geschiedenis laten zien hoe wijdverbreid het seksueel geweld kon dooretteren. Een Europese justitiële aanpak is nodig want het misbruik kon juist doorgaan wegens de verschillen in wetgeving, nu als we Europa nog nodig hebben, laat ze dit dossier eens oppakken.