Excessief geweld

excommunicatieMediation voor geweld RK-vrouwen

De commissie-Deetman wil dat de Rooms-Katholieke Kerk bemiddelaars inschakelt voor vrouwen die als kind door rooms-katholieke geestelijken zijn mishandeld of misbruikt. De bemiddelaars moeten deze vrouwen helpen bij de verwerking van hun verdriet en bij het krijgen van financiële genoegdoening.

De Rooms-Katholieke Kerk had Deetman gevraagd om een bruikbare definitie van “excessief geweld” vast te stellen, die gebruikt kan worden bij de beoordeling van aanvragen voor genoegdoening. Dit is niet gelukt. Daarom beveelt Deetman nu het inschakelen van professionele mediators aan, die tussen de kerk en slachtoffers kunnen bemiddelen (NOS).

(reactie MCU) Waarom vraagt de RKK Deetman om ‘excessief geweld’ te definiëren. Een bruikbare definitie weliswaar! Men kan dit in tal van wetenschappelijke publicaties uitvlooien. Waarom doet de kerk alsof zij niet weten wat er omging in de internaten, de parochies. Niemand greep in bij het vele geweld, vernederingen ”hameren en timmeren’‘ was het devies op Bleijerheide. De broeders wisten welke kinderen ‘zwak’, ‘een voogdij stigma opgeplakt kregen’, ‘anders’, ‘papaloos’ en wanneer geweld werd gebruikt werd géén broeder op zijn vingers getikt. Ze zagen het en deden NIETS. Tientallen jaren van geweld / misbruik / vernedering en dan wil men het gaan definiëren…..door corrigerend tikkende Deetman.

Dat er een apart vrouwenonderzoek moest komen is grotesk maar Mea Culpa heeft in haar eerste jaar veel vrouwen opgenomen, verhalen opgetekend en GEEN ONDERSCHEID gemaakt. Ook het geweld is niet onderzocht…positieve discriminatie bij de vrouwen nu? Nee, hoor teveel schadeclaims zullen over het kardinalen tapijt rollen, en die hebben ze hard nodig om niet voortdurend zwarte rook te produceren.

De vrouwen VPKK die nu aan het woord zijn waren tegen de Magdalena Manifestatie georganiseerd door Mea Culpa om het ‘vrouwenprobleem’ flink op de kaart te zetten, dus dat er weinig aandacht kwam, lag mede aan hun boycot. De dames gingen liever op de koffie bij Deetman!