OM in beeld

De commissie-Deetman heeft drie gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld aan het Openbaar Ministerie (OM)

Rechter zal dit afwijzen…er is een wet! Poppenkast dus.

OM in beeld en de slachtoffers? Komen die nog civiel in beeld? Scheiding tussen kerk en staat is door politici en kardinalen ooit geregeld. Dan wordt er een rare discussie aan toegevoegd de meisjes wel, de jongens niet. Bij meisjes wordt het geweld gecompenseerd en bij jongens…die verdienen slaag? Jaren internaat Franciscanen Bleijerheide had Duits militaire inslag meneer Deetman…hebben we dan pech gehad? Definitie van geweld? Ga eens praten met Funske, Dino die kunnen u uit de brand helpen! Vraag kardinaal Wim wat geweld is tegen katholieke priesters in Vietnam of Irak dan komen de martelaars meteen in beeld. martelaren

Deetman op NOS journaal zegt dat wij zo graag ons verhaal willen vertellen, ‘het feit dat ze het verhaal mogen vertellen, dat er geluisterd wordt’. Wij hebben ruim jaar geleden al melding gedaan bij politie….geen beweging in te krijgen. Ze willen niet meneer Deetman.

Dan de definitie over geweld is nooit eenduidig maar in de mensenrechten is geweld en seksueel misbruik strafbaar, beide zijn opgenomen door tal van deskundigen in het mensenrechten manifest. De slappe, om de hete brij heen draaiende geweldkwestie wordt al drie jaar door Deetman heen en weer geschoven en geschoffeerd. Dat heet psychisch geweld. Mensenrechten verdrag kent wel definitie geweld!!!!!

imgres-6_med-2-3