Op weg naar het Licht

Afgelopen weekend is er zeer intensief gewerkt aan wat doofpot zaken, wij noemen het ‘doofpoten’ want het is fijn om ze geleidelijk om te zagen. Het toeval wil dat meer mensen hiertoe in MCU het initiatief namen. De feiten waar je achter komt zijn dan te vergelijken met spontane visites bij familie, en je toevallig te weten komt dat er iets niet klopt. Nu heb ik het niet over ‘shame and scandal in the family’ maar over fraaie opmerkingen die gemaakt worden door mensen die over het algemeen uit hoofde van hun functie zwijgen. De boosheid, en de onverwachte steunverklaringen verrassen me. Dit ‘blog’ met tal van visies en bekentenissen kan niet opeens in vaagheid teloor gaan. Dus duidelijkheid nu voor onze lezers en volgers.

Er zijn mensen die geweigerd hebben om mee te lopen met de Heiligdomsvaart. Naar buiten toe lijkt het allemaal eensgezind maar niets is minder waar. Geweigerd om ‘niet achter kinderverkrachters aan te lopen’, zo maar een volkse uitspraak. Ook hoorde ik over ”die arme brüder der Franciscus’, zoals wij voorgespiegeld krijgen maar zo arm blijken ze niet te zijn. We weten al langer dat er op Bleijerheide geld verdwenen is. Niet door de leerlingen maar door broeder Overste Ignatius. Waarom heeft niemand van de broeders een aanklacht ingediend? De congregatie Franciscanen wil geen licht op haar middeleeuwse boekhouding, en haar onroerend goed, kloosters, bezit en nalatenschap. De ‘Kerstraat’ wil dit niet, geen bemoeienis van de rechter, de rechtstaat wordt hiermee aan hun canonieke laars gelapt. Geen media, geen aandacht op zaken die zo wie zo niet kloppen bij de financiële beslommeringen van het klooster, het armenbestuur in de parochie of pastorale types die in het verleden in prachtige bolides rondreden. Zijn er nog meer onthullingen, zeker, doch geduld is een schone zaak. Wij vinden dat wij in de rechtstaat moeten opereren of….wij spreken in de kerk, en laat ons, ons verhaal doen. Zonder voorwaardes of beperking van meningsuiting. Zet uw poorten open om alle slachtoffers van de kerk te laten praten, ze aan te horen (overigens de enige redding van deze kerk). Er sluiten zich meer mensen aan bij de procedure, en ook dat is nieuws voor een later tijdstip. Het is aan U, oh Heren!