Farma morals

Het wordt heet onder hun voeten, ze voelen een omslag punt naderen in hun Farma manipulaties zoals bij de Valsartan affaire waar grondstoffen bevuild met kanker verwekkend ingrediënten in de verkoop belanden!!?? De ‘inspectie’; moraal les nr. 1 heeft niets gezien. Conclusie, ze weten van niks omdat ze niet bestaan dus inderdaad niets gezien. Deze fake instantie verzonnen door big Farma zelf gaat werken aan een gedragscode die de sector transparanter moet maken, zegt topman Aarnoud Overkamp van farmaceut Takeda Nederland in een interview met de Volkskrant.

Overkamp is tevens vicevoorzitter van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Deze vereniging stelt de code op. Wie zijn dit…’deze vereniging, hebben ze buiten Overkamp namen’? Wie zijn die inspecties zodat we deze mensen meteen kunnen aanspreken als ze kankerverwekkende stoffen in hun producten laten verwerken. Net als bij de RKK blijkt Farma een grote anonieme bende, die maar één doel heeft…..winst maken.

Volgens Overkamp realiseren farmaceutische bedrijven zich inmiddels (hoera) dat de winsten “maatschappelijk uitlegbaar moeten zijn”. De gedragscode moet een “moreel kompas” worden voor de branche, stelt hij in de Volkskrant.

foto ©Ramon Smeets

“We moeten transparanter worden en meer oog hebben voor de betaalbaarheid van onze medicijnen.” Overkamp wijst erop dat geneesmiddelen vanwege innovaties nog duurder zullen worden (!!??). “Als we willen dat die revolutionaire technieken ook voor onze kleinkinderen beschikbaar zijn, dan is het noodzakelijk dat we nu samen afspraken maken.”

Poppenkast en spinnen!