Fishing for Amber

Fishing for Amber is a search-cum-exhibition of paintings by Amber de Lange, artist. With the intention to create music round her paintings. Singer-songwriter / documentary maker Bert Smeets traveled for years to Russia where friends live in Pskov region, in search of the Russian soul and to show her paintings in a exhibition but it was different than she had hoped.
Fishing for Amber is een zoektocht annex schilderijen tentoonstelling van kunstenares Amber de Lange. Singer-songwriter / documentaire maker Bert Smeets reisde al jaren naar Rusland naar zijn vrienden in Pskov region, op zoek naar de Russische ziel met de bedoeling om tevens muziek bij haar schilderijen te maken, en om haar schilderijen te tonen echter het liep anders dan zij gehoopt had.