Fishing for Amber

Amber blue eyes picturesNext week, on Monday the 28th of January the official trailer of ‘Fishing for Amber’ will be released. After one year of hard work, this musical exhibition of paintings, is finally finished.
‘Fishing for Amber’ is recorded in the Netherlands, Germany, and Russia and shows the soul journey of visual artist Amber de Lange for recognition, individuality, and sexuality.
A grueling journey in a dominant men’s world, with feminine ambitions, where tensions between passion and moral clash. Between eros and logos, between spiritual and physical aspirations, set in a romantic décor.
…………………………………………………………………………………..
Volgende week Maandag 28 januari komen wij met persbericht en de trailer ‘Fishing for Amber’. Het moge duidelijk zijn, na 1 jaar werken is deze muzikale schilderijen tentoonstelling, klaar.
De documentaire ‘Fishing for Amber’ is opgenomen in Nederland, Duitsland en Rusland en gaat over de zielenreis van kunstenares Amber de Lange naar (h)erkenning, individualiteit en seksualiteit.
Een slopende reis in een dominante mannenwereld met vrouwelijke ambities waar spanningen tussen hartstocht en moraal botsen. Tussen eros en logos, tussen geestelijke en fysieke aspiraties in een romantisch decor.