Fysiek geweld als onmacht

sculptuur Rolf Jagersberg
sculptuur Rolf Jagersberg

Leerlingen, leraren en ouders hebben in het schooljaar 2013/2014 minder meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs gedaan.

Vooral seksueel misbruik, discriminatie en psychisch geweld is minder gemeld. Het aantal meldingen over fysiek geweld is daarentegen gestegen.
De mens heeft een vreemde neiging,  geweld, psychische verkrachting en met gevolg misbruik….dames en heren van de inspectie het staat niet los van elkaar, het is niet uitlegbaar als natuurkundige verschijnselen en laat zich al helemaal niet opdelen in statistieken. Dan zullen statistieken nooit iets verklaren, wel iets aangeven maar wat zegt dat over ons…dat we steeds onszelf verliezen en menselijke zwakheden niet in toom kunnen houden.