Geen Illusies

Met maar acht stemmen meer heeft Mitt Romny de voorverkiezing gewonnen van de aartsconservatief Rick Santorum. Gesteund door de tea-party kan deze vrome katholiek, fel tegenstander van abortus en het homo huwelijk scoren in de staat Iowa.

Ondanks de vele misbruikschandalen in de Amerikaanse RK, de vele miljoenen aan schadeclaims die al zijn uitbetaald, zal de kerk met zo’n fanatieke achterban overleven. Weliswaar geloof ik zelf niet meer, tegen het geloof zelf echter ben ik niet. Devotie en overgave zijn ongrijpbare, en onzichtbare machten en die kunnen beter via de religie beleeft worden dan in duistere krachten die de mens over zichzelf en anderen afroept.

Toch ‘sympathie for the devil’ is mij niet vreemd, de duisternis moet ook een plaats hebben in al die schijn-optochten naar het licht.

Geen illusies, het geloof zal blijven, hopelijk zal dit niet geleid worden door dezelfde mensen van die 10.000-20.000 geschatte slachtoffers. Mensen die uit een organisatie voortkomen die honderden jaren zwegen over de eigen wetteloosheid achter kloostermuren. Achter de dichte gordijnen van parochies die misdienaars nodig hadden om al zuipend de ochtend door te komen. ‘Geloof zij Jezus Christus’, met een slok achter de kiezen.

In Amerika zijn de verschillen meestal groter maar met acht stemmen een voorverkiezing verliezen is een veeg teken dat de conservatieve krachten ferm op de been blijven, geen illusies want ook in Europa zal de kerk haar invloed behouden, weliswaar uitgedund maar in het onderwijs zullen zij wederom toeslaan, bij de kindjes. Zij willen doen geloven dat wij ketters zijn, secularisten, atheïsten, verworpenen der aarde, dat wij het geloof haten maar sommige van ons die niet geloven, worden soms overvallen door een diep besef van religieuze aanhankelijkheid. De gelovigen daartegen zouden moeten erkennen dat zij diabolische kanten bezitten, vol demonen. Een manier om samen te komen?

Mea Culpa heeft bij haar protest tegen het 450 jarig bestaan van bisdom Roermond in 2010 tegen de vele priesters, nonnen en beminde gelovigen gescandeerd: God slaat geen kinderen, God misbruikt niet.  GOD IS NIET VAN JULLIE……en Johann Sebastian Bach ook niet! Bach had vele kinderen, en maakte goddelijke muziek voor God, voor mensen, zijn broodheer was de Lutherse kerk ach ja als God tot je komt maakt voor hem het gewaad niks uit.

Dan keren steeds de vragen terug over de tijd dat het misbruik / geweld heeft plaats gevonden. Het was vroeger normaal dat een kind gestraft diende te worden. Hier is echter geen sprake van een corrigerende tik maar van afranselingen, en zwaar lichamelijk geweld. Broeder Servatius kreeg het klaar om een porselijnen kop door de refter te gooien terwijl hij zijn andere hand als Napoleon onder zijn pij schoof. Het kopje raakte de jongen die aan tafel zat waarbij men niet meteen stil was. Een suizende knal voor zijn kop, bloeden, een hoofdwond, en dan moet op de koop toe zo’n jongetje naar ziekenbroeder Monulphus (bulletje) rennen. Of die verdoofd is geworden of flauw gevallen in Bulletje zijn armen durf ik niet aan te denken. Tot op de dag van vandaag kan ik hier woedend om worden doordat ik onmachtig was om niet op te staan, mijn angst en beheerstheid gewoon te verliezen om een woeste aanval in te zetten. Het liefst had ik met mijn kleine vuistjes tegen de zweterige Napoleons borst van deze sadist geslagen, geschreeuwd!

Misschien begrijpen mensen nu meer mijn opstandigheid omdat die van jongsaf aan onderdrukt is, zo blijf je een rebel in hart en nieren.

Zeker de psychische terreur in de vorm van isolatie en opsluiting draagt bij tot het ontwikkelen van angstoornissen. Wat weten mensen van deze psychische marteling als je moederziel alleen in een lokaal zit, afgesloten, terwijl buiten de zon schijnt, en de hele dag dat ene zinnetje duizend maal opschrijven; ‘ik moet leren luisteren, moet leren zich direct te onderwerpen’. Jawohl.

Zelf probeer je de eenzaamheid die je voelt niet tot je door te laten dringen. De twee weken dat niemand met je mag praten, nergens mag komen, nergens aan mag deelnemen. Weken van pure zelf ontkenning. Oh, ik ben niet de enige die deze isolatie straf heeft ondergaan, ik heb pas nog iemand gesproken die werd een maand door Servatius opgesloten. Wisten deze broeders wel wat ze kinderen aandeden? Ik denk persoonlijk van wel omdat zij immers met dezelfde problematiek te maken hadden:  zelfverloochening, ontkenning van (homo)seksule gevoelens, heimwee.

Dus toen was het allemaal normaal, dit buitensporig geweld. Het was ooit ook normaal om zes miljoen mensen in een trein te duwen om ergens te gaan douchen! Heel normaal maar moreel is dood, honger en uitsluiting absoluut verwerpelijk. Kinderen afranselen, opsluiten, over laten blijven, klassikaal straffen allemaal martel methodes die Deetman / Eijck / KNR bewust niet betrekken bij het seksueel misbruik onderzoek. De reden: te grote imago schade, maar dat interesseert een slachtoffer even niet, hun imago kan de pot op, hoewel ze zitten tot over hun oren in de stront. Goed zo!

4 gedachten over “Geen Illusies”

 1. “Misschien begrijpen mensen nu meer mijn opstandigheid omdat die van jongsaf aan onderdrukt is, zo blijf je een rebel in hart en nieren.”

  Zo is het. Mooie zin. En we blijven rebbelen.

 2. Oja, ik schreef mijn periodieke, ellenlange strafregels met 3 ballpoints aan elkaar geplakt en was er wekenlang ieder weekend mee in de weer!
  Het hield je van de straat en geïsoleerd, geen tijd voor andere (leuke) dingen, andere bezigheden; dit alles onder het wakend, loerend en het controlerend oog en de nietsontziende blik van de broeder, belast met toezicht.

  Na de lagere school, waarin ik een keer ben blijven zitten en waar ik er 3 van heb gehad, bleek ook ik niet in de wieg gelegd voor iets hogers na de lagere school.
  Dus kwam ik op kostschool op de MULO, na eerst nog van kostschool afgetrapt te zijn geweest, voor 3 x niks.
  Mocht evenwel weer terugkomen waarna sexuele misbruik is begonnen.
  Mijn rapportcijfers uit die tijd, die ik wonderwel ook bewaard heb, leken in alles op de waterstanden van de nederlandse rivieren, boven N.A.P.: 3, 4, 4, 6, 5, 4, 7……….5.

  Toch nog veeel later in het leven MBO en HBO met succes doorlopen, op een oude slof en een voetbalschoen.

  Raar hoor!!

 3. Een heel goed verwoord verhaal. Ik ben gelovig en dus absoluut niet tegen het geloof. Waar ik wel tegen ben heb je hierboven goed verwoord. Psychisch en lichamelijk geweld en daaruit voortvloeiend vaak seksueel misbruik is nooit goed te praten. Kinderen hieraan onderwerpen is machtsmisbruik in de ergste vorm!!
  Erger nog het is gebeurd onder het regime van de RK kerk. Hoe is het mogelijk dat geestelijken, die leven volgens de bijbel en met regelmaat anderen op hun vingers tikten (figuurlijk), zich zo verwerpelijk hebben misdragen!!
  En ondanks het gegeven dat de bisschoppen hun boetekleed zogenaamd hebben aangetrokken staan er nog steeds geestelijkendie zich hebben misdragen voor in de kerk het evangelie te verkondigen!!

Reacties zijn gesloten.