Nieuwe biechtgeheimen

De verfijnde DDR sluitpost van het SM meldpunt RKK dat via een lage bewijslast mensen de gelegenheid geeft om bij elkaar steunbewijzen te verzamelen, sturen de klagers van doofpot naar doolhof. De daders mogen zich beschermt voelen door KNR en RKK emissies. KNMI code oranje voor het SM meldpunt. De RKK muurbewaker Brenninkmeijer laat de steunbewijzen over de muur waaien, zoek het zelf maar uit, roept hij tegen ons. ‘DOE ER MAAR MEE WAT JULLIE WILLEN’! Zeer empathisch Brenninkmeijer, onlangs nog met Deetman gesproken? Hebben wij gevraagd om steunbewijzen toe te voegen, dat zou toch vanzelf gebeuren! Ze ontbraken juist, en inderdaad nu komt Brenninkmeijer zichzelf vrijpleiten over de chaos bij zijn facilitair bedrijf. Een kip zonder kop? Het staat los van het meldpunt, zoals ik gisteren al berichtte (zie formulier onder). Eerst staat de database dus los van het meldunt, en dan bestaat ie weer wel maar met een flinke muur er om heen en met veel privacy. Het is echter anders wanneer gezegd wordt dat deze steunbewijzen er niet zijn. We hebben het dan niet over namen maar over existentie, het bestaan van steunbewijzen waar mensen zich veel moeite voor doen, zoals Mea Culpa anderen helpt bij het vinden van steunbewijzen. Wanneer blijkt dat wij van onze klachten zowel in het Deetman rapport, als in de meldpunt database na anderhalf jaar niet voorkomen, gaan bij ons alle klokkenluiders bellen rinkelen.

Bij de KNR bestaat ook geen database dus dat eitje kan niet van deze stille kip gegeten worden. Er is iemand, blijkt nu, een database opgezet door ‘een van de juridisch adviseurs en wij krijgen een email als er een match kan zijn’, schrijft ons een andere juridische adviseur. Wie is dit? Of is dit ook privacy? De biechtstoel methode is terug van weggeweest. Het is spannend in zo’n hokje, en bij de kerk schaft men niet graag oude gebruiken af.

Johannes Hover aus Aachen

Het e-mail verkeer bij het meldpunt  gaat met het tempo van de PTT uit de vijftiger jaren, lekker eerst via de achterdeur naar binnen op bezoek, koffie drinken en dan matchen. Van Bleijerheide tot Düsseldorf, de nog levende broeders waarvan klachten al dik een jaar rond circuleren. Bij KNR nooit van Schafraad gehoord? Van den Eijnden, altijd al een brave jongen geweest, bij de ofm minder-broeders weten niks? Allemaal lopen ze in hun eigen hok te tokken, beetje dom gehouden door hun Duitse stichter Johannes Hover, pedo del Francisco die straatjongeren opving en daarna een dikke muur om heen bouwde. Duitse slachtoffers zijn heus niet anders dan Nederlandse slachtoffers maar ze krijgen wel 120 miljoen uitgekeerd. Bang dat de luxe er een beetje afgaat bij de Nederlandse kerk die moet bezuinigen? Bezuinig op de miswijn, maar niet op de minieme Lindenbergh compensaties voor de, door de kerk, aangerichte schade.

Gigantische beerput perikelen aan het begin van het nieuwe jaar. Bisschop Wiertz vind dat wij bij het OM moeten zijn, en het meldpunt. Bij het OM, dank voor de tip, geen probleem bisschop. De RKK de vertegenwoordigers van Christus op aarde, onlangs nog beschuldigt van 10.000 tot 20.000 misbruik slachtoffers, een regelrechte misdaad tegen de menselijkheid, zou onder de bezielde leiding van  Wim Eijck / de Korte eerst de puin in de eigen kerkstraat ruimen. Doen!

_____________________________________________

Toestemming gebruik melding / klacht als steunbewijs 

Meldingnummer:

Zaaknummer:

Ondergetekende, [naam], [geboortedatum], geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan het Meldpunt seksueel misbruik RKK en de klachtencommissie voor seksueel misbruik RK-kerk om onderstaand en zijn / haar meldingsgegevens te laten gelden als steunbewijs in zaken tegen eenzelfde aangeklaagde. Indien de voorzitter van de klachtencommissie dit wenselijk acht, kan een kopie van deze toestemming  gezonden worden aan derden , de aangeklaagde dan wel kerkelijke gezagsdrager of diens gemachtigde.

Klacht / melding betreft:

Naam Instituut

Plaats Instituut

Naam Pleger

Periode van het misbruik

Bisdom /Orde/ Congregratie

Aard Misbruik

WIE BEHANDELT DIT FORMULIER? OF DOEN JULLIE ERMEE WAT JULLIE WILLEN?