Zes Dagen

Op woensdag 14 december 2011 ontvangt het parochiebestuur Ermelo (uitgezonderd pastoor Sturkenboom) een email waarin melding gemaakt wordt van seksueel ongewenste handelingen (in de jaren 1970/1980) door pastoor Sturkenboom. Tijdens het ingelaste overleg van het bestuur op dinsdag 20 december wordt besloten om de klacht aan het bisdom door te geven. Dat is dezelfde dag nog gedaan, waarna op die dag ook pastoor Sturkenboom door het bestuur hierover is ingelicht. Dezelfde dag nog wordt pastoor Sturkenboom door de aartsbisschop Mgr. Eijk van zijn pastorale en bestuurlijke taken ontheven.

Hoe vlijtig en actief wordt er geschreven en getwittert over Sturkenboom, op 14 December zijn klachten over Schurkenboom’s ongewenste seks escapades zes dagen later doorgespeeld naar super bezuiniger Wim Eick , daarna ging het heel snel. Bisschop Wiertz zou er iets van kunnen leren, maar de man wil niet. Hij houdt daders van seksueel misbruik de hand boven het hoofd, feiten verduisteren is een heel oude gewoonte van het bisdom Roermond, en die cultuur verander je niet in zes dagen. Gelukkig is hij open over zijn seksuele vooruitgang sinds Harmonica Lewinski baasje Clinton opblies op zijn oval office.  

 

 

 

 

 

De klachten over internaat Bleijerheide vliegen doelloos door de burelen van meldpunt SM. Klachten die Brenninkmeijer, toch geen familie van de groot financier van God en kerk, maanden geleden heeft binnen gekregen over onder meer pater Landric, broeder Eymard nu pastoor Jan Schafraad te Maastricht. Brenninkmeijer mompelt over privacy en vertrouwelijkheid nu wij hem wijzen op DATAGATE die wij even transparant en onafhankelijk behandelen als Bert Sturkenboom te Ermelo. Of zijn die klachten niet binnen gekomen? Ook niet bij Wiertz, Van den Eijnden minder-broeders Utrecht? Welke media die wel de geldstroom kunnen missen vanuit katholieke opdrachtgevers, wilt Wiertz en consorten dit vragen?

Brenninkmeijer schrijft ons: ‘De database waar u naar verwijst is zoals ik en uw juridisch adviseur al eerder hebben toegelicht door de juridisch adviseurs zelf, los van het Meldpunt opgezet. Wat in deze database is opgenomen en hoe deze door de juridisch adviseurs wordt ingezet valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Meldpunt’.

Los van het meldpunt, dat is knap, een database die steunbewijzen moet (h)erkennen die het meldpunt binnenkrijgt en dan geen verantwoordelijkheid heeft??? Is dat volgens Nederlands recht? Steunbewijzen die dienen om een rechtvaardige uitspraak te doen, compensatie uit te keren, wordt op deze manier gemangeld.

Iedere juridische adviseur mag gewoon wat aanklooien? Niets doen, ontkennen, vertragen? Wie kan het volgen? Brenninkmeijer die nu even tijd heeft om het van zich af te schuiven willen wij wijzen op het feit dat wanneer zijn stichting klachten / steunbewijzen laat verdwijnen of het een virtuele organisatie betreft, strafbaar is. U bent verantwoordelijk, net zoals bisschop Wiertz verantwoordelijk is, vluchten kan niet meer. Wij eisen klaarheid, onmiddellijk inzage voor de juridische adviseurs die uw eigen onafhankelijke opdrachtgever heeft aangesteld. Wij hebben niet veel te zeggen maar over onze eigen steunbewijzen, die wij verdomd goed bij houden in onze data base, en die vele maanden voor Snurkenboom bekend waren, willen wij een echte advocaat naar laten kijken hoe dit wettelijk / moreel in elkaar zit. Wiertz wilt aan zijn post-christmas winterslaapje beginnen maar die willen we nog even wakker houden om zijn belofte waar te maken: ‘dat hij nog liever aftreedt voor hij een van zijn priesters verloochent’.

Vroeger of later, sooner or later one of us must know, zullen de feiten boven water komen, gaat dit lukken in zes dagen

Selectieve straf expedities en geblokkeerde solidariteit

Dank voor alle solidariteit om naast het rumoer rond Sturkenboom, ook de verdwenen steunbewijzen bij de engelen jongens, te supporten. Bleijerheide weggedrukt in het Duits / Nederlandse hoekje bij Kerkrade bestond voor Deetman nauwelijks, en voor de paarse service groepen die boetekleding zijn gaan dragen deze kerst, hebben het te druk met omkleden om voor iedere rol die juiste kleding uit te zoeken. Heilsprofeet Deetman zou iedere melding van seksueel misbruik, althans de nog levende daders doorgeven aan OM, noch meldpunt noch Wiertz doen iets… dus vrees ik dat wij onze strijd alleen moeten voeren.