Discretie is een deftig woord voor doofpot

Onderzoeksrechter Wim de Troy wil volgens de Franstalige Brusselse krant Le Soir nagaan of de katholieke Kerk een weloverwogen doofpotpolitiek heeft gevoerd in verband met seksueel misbruik door geestelijken. In dat geval kan zij vervolgd worden als een criminele organisatie.

Afgelopen Woensdag schudde ik nog hartelijk de hand van aartsbisschop Wim Eijk die ik recht op de man vroeg:’ Meneer Eijk wat vindt u ervan dat u de baas bent van een criminele organisatie die misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd’. De fotografen klikten (zeker die van de Telegraaf) en Wim dook weg.

Het parlement, de Tweede kamer zal die ook wegduiken, want wij vinden, nu nog steeds na twee jaar actie voeren, een schande dat de kerk haar gewelddadigheden tegen kinderen niet heeft onderzocht in de Cie Deetman zodat zij mee gewogen konden worden in de Lindenbergh categorieën. Juist in het Deetman rapport wordt aangetoond hoe de kerk haar daders beschermt, nu nog, vorige week, ‘moeilijk te onderzoeken dat geweld’!!!! We zaten er vijf meter vandaan, net een half uur daarvoor waren wij aan het woord, en aartsbisschop Eijk beschermt de naam van het instituut, imago schade moet beperkt, de morele opvatting niet naar kijken, wat met kinderen is gebeurd.

We vallen in herhaling, de RKK flikt het nog steeds…daders te beschermen. Zij leven volgens hun canonieke regels, kijk wederom naar de uitleg Wim Eijk Hoorzitting Tweede kamer Woensdag 18 januari; kan er een parlementslid opstaan en zeggen, even die canonieke regels terug in het biechthok, maar hier zijn we in het parlement, en leven wij in een rechtstaat.

Over strafvervolging bestond, staat te lezen in het Deetman rapport, hing een grote mate van discretie. Nu, na al deze bevindingen en de nog levende daders die zoals we vernamen van minister Opstelten, kunnen de plegers niet vervolgd worden, noch haar instituut. Vreemd, zij hebben het verborgen gehouden en er gebeurt niets? Beetje onbegrijpelijk voor de 10-000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik. Een discrete strafvervolging politiek meneer Deetman die het aantoont maar het woord doofpot niet in zijn mond neemt. Discretie is een deftig woord voor DOOFPOT. Het beperkt de imago-schade! 

Toekomstig kardinaal Wim Eijk, leg ons nu eens uit hoe moeilijk het was om geweld te onderzoeken. Ons inziens is het seksueel misbruik veel moeilijker te onderzoeken daar het stiekem gebeurde met medeweten van andere broeders, zoals in het geval van Bleijerheide, waar broeders elkaar chanteerden. Het geweld was zichtbaar op de speelplaats, in de refter, in de kloostergangen, zichtbaar voor ieder kind, voor iedere broeder die niks ondernam om kinderen te beschermen. Vraag het iedere geestelijke, broeder, non en laat ze liegen dat ze niks gezien hebben…wil je mensen echt kwaad krijgen….hou dan een openbare hoorzitting met clerici.