Discretie is een deftig woord voor doofpot

Onderzoeksrechter Wim de Troy wil volgens de Franstalige Brusselse krant Le Soir nagaan of de katholieke Kerk een weloverwogen doofpotpolitiek heeft gevoerd in verband met seksueel misbruik door geestelijken. In dat geval kan zij vervolgd worden als een criminele organisatie.

Afgelopen Woensdag schudde ik nog hartelijk de hand van aartsbisschop Wim Eijk die ik recht op de man vroeg:’ Meneer Eijk wat vindt u ervan dat u de baas bent van een criminele organisatie die misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd’. De fotografen klikten (zeker die van de Telegraaf) en Wim dook weg.

Het parlement, de Tweede kamer zal die ook wegduiken, want wij vinden, nu nog steeds na twee jaar actie voeren, een schande dat de kerk haar gewelddadigheden tegen kinderen niet heeft onderzocht in de Cie Deetman zodat zij mee gewogen konden worden in de Lindenbergh categorieën. Juist in het Deetman rapport wordt aangetoond hoe de kerk haar daders beschermt, nu nog, vorige week, ‘moeilijk te onderzoeken dat geweld’!!!! We zaten er vijf meter vandaan, net een half uur daarvoor waren wij aan het woord, en aartsbisschop Eijk beschermt de naam van het instituut, imago schade moet beperkt, de morele opvatting niet naar kijken, wat met kinderen is gebeurd.

We vallen in herhaling, de RKK flikt het nog steeds…daders te beschermen. Zij leven volgens hun canonieke regels, kijk wederom naar de uitleg Wim Eijk Hoorzitting Tweede kamer Woensdag 18 januari; kan er een parlementslid opstaan en zeggen, even die canonieke regels terug in het biechthok, maar hier zijn we in het parlement, en leven wij in een rechtstaat.

Over strafvervolging bestond, staat te lezen in het Deetman rapport, hing een grote mate van discretie. Nu, na al deze bevindingen en de nog levende daders die zoals we vernamen van minister Opstelten, kunnen de plegers niet vervolgd worden, noch haar instituut. Vreemd, zij hebben het verborgen gehouden en er gebeurt niets? Beetje onbegrijpelijk voor de 10-000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik. Een discrete strafvervolging politiek meneer Deetman die het aantoont maar het woord doofpot niet in zijn mond neemt. Discretie is een deftig woord voor DOOFPOT. Het beperkt de imago-schade! 

Toekomstig kardinaal Wim Eijk, leg ons nu eens uit hoe moeilijk het was om geweld te onderzoeken. Ons inziens is het seksueel misbruik veel moeilijker te onderzoeken daar het stiekem gebeurde met medeweten van andere broeders, zoals in het geval van Bleijerheide, waar broeders elkaar chanteerden. Het geweld was zichtbaar op de speelplaats, in de refter, in de kloostergangen, zichtbaar voor ieder kind, voor iedere broeder die niks ondernam om kinderen te beschermen. Vraag het iedere geestelijke, broeder, non en laat ze liegen dat ze niks gezien hebben…wil je mensen echt kwaad krijgen….hou dan een openbare hoorzitting met clerici.

5 gedachten over “Discretie is een deftig woord voor doofpot”

 1. NU staan de fotografen van de Telegraaf inderdaad vooraan om te klikken, terwijl
  omstreeks 1961 de Telegraaf mijn verhalen en klachten over Bleijerheide NIET
  wenste te publiceren (simpel.zou hun destijds teveel abonnees hebben gekost).
  Het artikel “Discretie is een deftig woord voor dooftop” gaat in feite over geweld.
  Omtrent het sexuele misbruik stelt Deetman in zijn rapport dat de cruciale factor
  NIET het celibaat is, MAAR de positie van macht !!
  JUIST !!!
  En hoe wordt en werd die positie van macht in de RKK internaten en kloosters
  afgedwongen ??
  JUIST !!!
  Door totale onderwerping via terechte en onterechte, willekeurige, grandioze
  gestapo-achtige lijfstraffen, waar de honden geen brood van lusten en zich bij
  voorbaat al jankend uit de voeten zouden maken.
  Ach, ach, zielig, het geweld, moeilijk te onderzoeken meneer Eijk en tweede
  Kamer ???
  Kom nou toch, wat een gelul, een stuk gemakkelijker te onderzoeken dan het onderzoek naar het sexuele misbruik.
  Het heeft allemaal slechts te maken met de tientallen miljoenen meer aan
  schade-claims !!
  Omtrent het “geweld-onderzoek” moeten we dus blijven doordrammen.
  Krijgen we mogelijk weer 5 nieuwe belachelijke categorieen MET bewijs.
  Beste mensen, ik ga mijn beide herdershonden nog maar een paar kluiven geven.
  Gegroet,
  Ben Jaspers

  1. Ha die Ben,

   Helemaal met je eens. Het is gewoon een kwestie van geld. Gemakshalve wordt vergeten dat fysiek en psychisch geweld vaak de voorboden waren tot het sexuele misbruik.

   Hoe kreeg je kinderen onderdanig. Door middel van geweld en psychische onderdrukking konden ze gemakkelijker hun gang gaan!!

   De jongens werden gebruikt als schandknapen voor de heren broeders, paters e.d.

   Misbruik maken van hun positie en in het vertrouwen in hen gesteld door ouders, voogdij, kinderbescherming enz.

   Nu proberen ze met mooie woorden vertrouwen onder de slachtoffers te krijgen. Ik zeg duidelijk met woorden, want de daden blijven vooralsnog uit en de knip blijft op de beurs!!

   Hartelijke groeten en doe je honden de groeten!!

   Corrie

 2. Kleine persoonlijke uitleg van de zogenaamde geloftes:

  Gelofte van armoede = alle vergaarde rijkdommen gaan naar de congregatie en/of het Vaticaan
  Gelofte van zuiverheid = naar buiten toe zuiverheid houden ten opzichte van kerk en geloof!
  Gelofte van gehoorzaamheid = dito, ook alleen en uitsluitend tegenover de kerkelijke wetgever!

  Luister eens goed naar de verontschuldigingen die de heer Eyk ten beste geeft; ook deze zijn zo dubbelzinnig geformuleerd, dat ze eerder als een spijtbetuiging voor de ontstane – onaangenaamheden – in richting van de kerk en de kerkgangers gemunt zijn.

  Onzeker ben ik me echter nog steeds over de bedoeling van het bijbelse apostolaat “Geven is zaliger dan Nemen”.
  Terugkijkend op de geschiedenis van de kerk, is dit toch waarschijnlijk een van de weinige zaligmakende voorschriften, die uitsluitend in “eenrichting verkeer” door de gelovige burger te vervullen is!

  God zij dank, anders zou er voor ons normale sterfelijken (buiten het hemelse hiernamaals) nauwelijks nog iets anders overblijven als in eerbied op de kniën te gaan!

  Fijne dag nog!

 3. De kloostergeloften of religieuze geloften zijn de publieke geloften van armoede, ZUIVERHEID en gehoorzaamheid die door kloosterlingen en andere religieuzen in de Rooms-katholieke Kerk worden afgelegd !!!!!!!!!!
  Zou de nieuwe kardinaal daar ook aan denken als hij in Rome ingewijd wordt als kardinaal. Als hij op zijn knieën op het altaar zit. En zou hij dan ook aan ONS(slachtoffers) denken tijdens die plechtigheid??????????

  1. Dat mogen wij hopen!! Mijn ontmoeting met de kardinaal tijdens de hoorzitting op de 18e geeft mij weinig hoop. Ook reacties van andere slachtoffers over ontmoetingen met de kardinaal zijn ook niet hoopvol.
   Kortom: we dromen onze dromen en eerdere ervaringen leren dat het wel bij dromen zal blijven!!

   En over zuiverheid gesproken: het wijzen met een vingertje naar anderen gaat ze nog steeds goed af. Maar de verantwoording nemen over hun (of de daden van anderen waarvoor ze verantwoordlijk zijn) daden is een ander geval. De jongens zijn min of meer als schandknapen gebruikt en over de meisjes zullen we het maar niet hebben!!

   De steun onder elkaar is hard verwarmend, laten we dat maar zo houden want van onze kardinaal hebben we weinig goeds te verwachten!!

   De kardinaal weet het goed te verwoorden. Helaas blijven de daden uit!

   Een gezegde luidt: geen woorden maar daden!!

Reacties zijn gesloten.