Nieuwe identiteit Mea Culpa

Eindelijk op zoek naar een nieuwe identiteit. Natuurlijk als je je charme verliest, je schoonheid, je normen en daarbij ook nog je geloofwaardigheid, dan zul je wel moeten.

Het CDA neemt het voortouw en wij kunnen alleen maar volgen, zoals tot nu toe alle CDA’ers doen in de strijd tegen kinderporno en aanverwante geestelijken uit eigen kring die zich de afgelopen 50 tot 100 jaar misdragen hebben. In alle stilte, in alle discretie kon men de eigen zwakte camoufleren. Op naar het radicale midden, en daar kunnen we  wel wat verwachten na het Deetman rapport, radicaal want mevrouw Toorenburg hoopt midden dit jaar op de monitoring van Deetman. Nee, Madeleine doe het zelf, onderneem zelf iets, samen voor mijn part, anders zullen wij radicale stappen ondernemen.

Ook Mea Culpa ziet zich opnieuw in de spiegel. Wat is er de afgelopen 2 jaar bereikt, wat hebben we los gemaakt? Waar heeft het naar toe geleidt en wat hebben mensen er aan gehad. Zijn ze er beter van geworden, slimmer, bewuster of voelen ze zich juist belazert. Waarom is er zoveel geslijm onder slachtoffergroepen die vriendjes politiek als hoogste goed bedrijven. Waarom lost het voor de een iets op en voor de ander helemaal niets of je nou wel of niet met de kerk praat. Verwarrend voor Wim Eijk die uit zichzelf geen eerste stap durft te zetten. Hoewel hij was uitermate vriendelijk toen hij mij zag, en Mea Culpa pleit heus niet voor eeuwige vijandschap. Ook hebben wij geen subsidie aangevraagd van 7 ton bij VWS, want we willen niet dat de belastingbetaler voor de ellende van de kerk opdraait. En oh ja, professor Wolters heeft onze sympathie en erkennen zijn expertise.

Wij hechten aan onafhankelijkheid, directheid, het uiten van emoties bij zinnige, steekhoudende argumenten. Nu dan de top tien slogans voor een al lentegroetend Mea Culpa

1)    Een openbare biechtstoel midden op het (kerk)plein 

2)    De vervuiler bepaalt niet langer

3)    OM verjaarde zaken om discretie te betuigen voor de kerk

4)    Herziening scheiding tussen kerk en staat (maatschappelijk debat)

5)    Vooruit gaan kijken als overlever

6)    Radicaal over het gehele spectrum wanneer het betreft misdaden tegen de menselijkheid

7)    Een school(opleiding) voor het geweten

8)    Een doel om het verleden te overstijgen

9)    Hulpverlening als solidariteitsprincipe

10)  Mensen die geweld hebben meegemaakt, psychisch lijden met recht benaderen

        en rechtvaardig belonen.