Geloofwaardigheid

Mea Culpa heeft een dossier van een melder verwijderd. Deze melder heeft zijn klacht om zijn moverende redenen ingetrokken. Mea Culpa distantieert zich uitdrukkelijk van deze melder.

In het belang van de te voeren procedures worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.