Het OM…. Openbaar mysterie

Hoe  vaak moet het bisdom, RKK instellingen nog treuren om het zoveelste gepasseerde station over moord, misbruik, en geweld te excuseren, om te zwijgen tot de laatste snik, medeplichtig is aan misdadige praktijken. 37 doden; 10.000 tot 20.000 seksueel misbruikten het beweegt de kerk nauwelijks. Het bisdom = dom net zoals broeder Andreas. Het OM spreekt slechts in Heel van broeder Andreas betrokkenheid, laat men hier de optie open dat de instelling, de congregatie ook betrokken is? We wijzen er nogmaals op wat de kerk ook doet, er gebeurt niets van binnen uit. Ik heb het over priesters die de moed hebben uit te treden naar aanleiding van bovengenoemde zaken. De club uit  Rome is een doelbewust gesloten organisatie, en we weten nu waarom.

Terug naar het OM onderzoek. Eindelijk valt het hoge woord…Luminal. Mea Culpa heeft vanaf het begin gewezen op het LUMINAL SPOOR in vele RK instellingen. 

Dit loopt door alle instellingen van de nonnen Puth-Schinnen, jongenspensionaal Bleijerheide, nonnen Bunde waar dezelfde soort klachten opstegen uit de wanhopige kelen van kinderen die op een ziekenzaal verbleven (zie het engelen dossier). Waar blijft dit onafhankelijk onderzoek naar psychopathische sluipmoordenaars aan de bedden van afhankelijke kinderen. Een internationaal team van experts zouden dit  moeten doen hoe het overwaaide, overleefde vanuit de Duitse nazi dodenkamers naar RKK instellingen. Broeder Bulletje heeft het anders aangepakt dan broeder Andreas door het voor prettige zaken te gebruiken. Het blijft onduidelijk wanneer iemand gedrogeerd wordt met Luminal, hoe zij / hij in definitieve coma raakt en uiteindelijk wordt weggeruimd. De patiënt is immers nog niet overleden. Bedoelt het OM dit met betrokkenheid broeder Andreas? Hij heeft het niet alleen kunnen doen want er moesten immers nog 37 jongens clean worden tijdens de grote schoonmaak tussen 1952- 1954.

Wij blijven het Luminal spoor volgen tot het bisdom er suffig van wordt.

 

25 gedachten over “Het OM…. Openbaar mysterie”

  1. Harry was toen nog niet geboren en in die tijd was dat wat de pastoor en de kaplaan en de leraren op school plus de burgemeester en wethouders zijden evangelie. Onze ouders waren onderdanig en geloofden de notabelen.
    Ik heb het mijn ouders nooit kwalijk genomen dat ze mij in hun ogen met de beste bedoelingen in alle rust en onder goede leiding konden leren.
    Zijwaren ervan overtuigd dat ze het vele geld wat het koste ( FL.2000 per maand) zeer goed besteed was. Als er wel eens iets voorgevallen was, was het niet mogelijk om bij je ouders aan te kloppen want de grote mensen hadden altijd gelijk. De pubertijd werd er wel uitgeranseld, ik moet zeggen dat het nu naar de andere kant is doorgeslagen, kinderen die hun eten, speelgoed enz zelf mogen uitzoeken. Bekijk de geschiedenis er zal nooit vrede zijn en er zal ook nooit verdraagzaamheid zijn . GELD en MACHT regeerd de wereld en de mensen zijn de pionnen. Ik prijs mij gelukkig dat ik met niemand ruzie heb en zeer veel vrienden waar wij samen mee leuke dingen doen.

  2. Daar komt bij dat Meldpunt kennelijk bewust nog levende daders uit de wind houdt. Ondanks meerdere aanklachten tegen die daders.

    Bleijerheide:
    Alweer is er steunbewijs ontzegd c.q. ontkend inzake een nog levende dader.
    Eerder betrof het br. Eymard en nu wederom inzake br. Valentinus.

    Meldpunt laadt de verdenking op zich bewust obstructie te plegen.

  3. Wie ook maar gelooft in het feit dat er maar 1 persoon (broeder Andreas) verantwoordelijk was voor het doden van 37 kinderen die moet nog maar eens een enkeltje nemen naar Fantasy- Land!!

    Dan blijf je in de Waan van de Dag hangen namelijk.

    Het OM is er gebaat bij net zoals het Bisdom Roermond overigens.

    Over tot de orde van de dag, want het gaat weer helemaal nèrgens over mensen;-)

    Voor wie het bovenstaand zinnetje ècht snapt dus!

    (Wellicht interessant om te onderzoeken wie toendertijd toeleverancier was, aan de broeders van Heel was inzake de medicatie welke in Heel gebruikt werd door broeders aan patiënten)
    Dat kan weer een geheel Nieuw Licht werpen op deze onsmakelijke vertoning en waarom wordt de rol van de Arbeidsinspectie toendertijd alsnog NIET onderzocht door het OM, heden ten dage?!

    Te bang voor teveel stront aan de knikker, daar waar het het falen van de Overheid betreft of stonden ze erbij en keken ze ernaar??
    Naar mijn stellige indruk vervult de arbeidsinspectie een toezichtsfunctie en in dit geval met name ten bescherming van onmondige, zeer kwetsbare mensen.

    Vort, werk aan de winkel……….heren politici!

  4. Mijn welgemeende excuses voor de spelling, maar ik neem aan dat – buitenproportionaliteit- werd bedoeld m.b.t. geweld.

  5. Geweld is wijd vertakt toegepast, in vele vormen en gekenmerkt door buitenproportionaliteit, hetgeen we nu zinloos geweld noemen.
    Met name in Bleijerheide was dit het geval, beamen ook de juristen.
    Deels veroorzaakt door onmacht van de daders, ze waren gefrustreerd, voelden zich voor de leeuwen gegooid, konden de leerlingen niet aan.
    Nog los van onderlinge chantage en machtsmisbruik, dat ook in Heel is aangetoond.
    Het blijkt mogelijk om opschorting van je procedure te krijgen om het onderzoek m.b.t. geweld door Deetman II af te wachten.
    Teneinde het rapport hierover eventueel aan je dossier toe te kunnnen voegen, mocht je dit zinvol achten voor je procedure.
    Er is al een toezegging tot opschorting van procedure gedaan aan een slachtoffer dat hier belang aan hecht.
    Lijkt me voor Engelenjongens een welkome optie, want Deetman I voorziet hier onterecht niet in, helaas.
    Gelijke monniken, gelijke kappen.

  6. Harry vertelt dat de broeders in die tijd de enigen waren die de zorg voor deze zwaar gehandicapten op zich namen. Dat lijkt een heel nobel gebaar ware het niet dat ze er dik voor werden betaald!! Het komt er dus simpel op neer dat deze jongens tegen betaling aan ze zijn toevertrouwd maar de verzorging was onvoldoende!! Als iets dergelijks vandaag de dag in een instelling zou plaatsvinden dan stond heel Nederland op zijn kop.
    Beste Harry, zoek geen excuses voor de persoon die dit op zijn geweten heeft en ook niet voor degenen die destijds een arts onder druk hebben gezet om een natuurlijke dood verklaring te ondertekenen en het daarna in de doorfpot hebben gestopt. Dat hebben ze namelijk niet voor niets gedaan. Ze wisten wel degelijk dat ze goed fout zaten. Gebruik je mededogen voor de slachtoffers. Geloof maar dat die geleden hebben!! Een dergelijke behandeling wens je een beest nog niet toe!!

  7. Citaat Harry
    Is het dan nu fair en eerlijk om 60 jaar later in het licht van de wetenschap van nu de congregatie hierop af te rekenen???

    Maak je geen zorgen, Harry.
    Het is verjaard , ongebluste kalk erover.

  8. Harry, stop eens met uw onnozele praat! Als jij als kind zo gepakt werd als wij dan is er niets te proberen om onze shit achter te laten en de RKK ‘vrij baan’ te geven. Gij weet niet wat ge schrijft, dat ge blij bent niet onze shit te hebben meegemaakt. Stop met uw onnozel gedoe!

    Ton

  9. Was of is er dan werkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaande?
    Zo ja, wie was of is als Officier van justitie ingezet en waarom had hij niet de macht om de zogenaamde B-kant van de doodsberichten in te zien?

    Eerder is hier sprake van een smalspoor-onderzoek; dank zij de begripvolle consensus onder de nationale zuilen-elite.

    Overigens als ik jouw artikel lees, zou je een kind van deze consensus kunnen zijn; zo begripvol!

    1. Beste Jo

      Dit als laatste ik ben inderdaad blij dat ik die afschuwelijke dingen die naar ik aan neem jij hebt mee gemaakt zelf niet moest mee maken.
      Echter probeer het achter je te laten.
      Probeer het een plek te geven in je leven en ga door met gewoon leven.
      Het is al zo veel jaren geleden en ik weet deze opmerking gooit weer olie op het vuur dus daarom stop ik ook met deze discussie het heeft geen zin.
      Ik gun je zo een verder leven zonder de heftige verbittering waarmee je nu rond loopt.

      Vriendelijke groet Harry

      1. Harry steeds als je een discussie start en mensen zijn het niet met je eens, dan stop je de discussie omdat het niet respectvol is. Respect is er zeker door al deze mensen die met hun achtergrond weten waarover ze praten. Ik weet dat jij broeder Andreas kent dus het zou van moed getuigen om uit respect voor de slachtoffers om de waarheid beter onder ogen te kunnen zien, een tipje van de sluier over deze massa-moord op te lichten.

      2. Godver de Godverdomme, Harry!

        Niet alleen ben jij onnozel maar zit er òòk een vies randje om jouw reacties omdat gij niet eerlijk bent naar ons, slachtoffers, toe. Hèèl begrijpelijk dat je de discussie stopt want voor ons heb jij je op een lijn geplaatst met Andreas en de RKK religieuzen. Heb jij soms òòk vieze handjes?

        Ton

  10. Twee nog levende aangeklaagde broeders van Bleijerheide gaven ook al aan dat ze (onvoorbereid) de niet gehandicapte leerlingen eigenlijk niet aankonden.

    Net als in Heel was ook in Bleijerheide sprake van onderlinge chantage en machtsmisbruik tussen de geestelijken.

    Dit fenomeen manifesteert zich dus breed en is kennelijk wijder vertakt en verzwegen.
    Bovendien is het een misvatting dat misbruik alleen seksueel is.

    Maar dat alles neemt niet weg wat er gebeurd is en welke misdaden er gepleegd zijn.

  11. Harry geeft op geen enkele manier antwoord op de vraag : Waarom deed (en doet) het bisdom, cq de katholieke kerk , er alles aan om de zaak in de doofpot te houden? Waarom werd de instellingsarts bedreigd met ontslag?? Waarom werd deze broeder plotseling overgeplaatst?? Men wist ook toen al dat het van geen klopte wat er in Heel op dit gebied gebeurde. Het optreden van Hitler naar deze gehandicapte mensen was ook toen al wijd en zijd bekend en veroordeeld.

    1. Beste Jean

      Ik ben nog een jongeman en was nog niet geboren toen dit alles gebeurt moet zijn.
      Het is 60 jaar geleden weet je nog??
      Dus het zou heel raar zijn als ik op al deze vragen een antwoord kon geven.
      Ik was er niet bij!!!Ik was nog niet geboren,,,,,,!!!
      Als iedereen nu eens op gepaste wijze zou reageren die niks zeker weet dan werden geen voorbarige dingen gezegd.

      Dan zou men de bij naam Br des doods niet gebruiken.

      Groet Harry

      1. Beste Harry,
        Je was er niet bij, zeg jezelf.
        Jij prijst jezelf in de genade van een “Späte Geburt”!

        Voordat je verder, met betrekking tot de gebeurtenissen in St. Joseph, dergelijke meningen openlijk verbreid, mag ik je misschien raden tot iets meer respect voor het verleden; doe beter je huiswerk!

        We stonden destijds (Begin 50er jaren)aan het einde van weergaloze “Clinical Research” resultaten uit het “Dritte Reich”.
        De gigantische naoorlogse ontwikkelingen van de Pharma-industrie heeft zijn aanvang in dezelfde tijd genomen.
        Luminal bijvoorbeeld bestaat al sinds 1917 (Bayer AG) en werd tijdens de tweede wereldoorlog uitvoerig aan mensen getest op verschillende wijzen. Bekijk “Luminal im Nationalsozialismus”!
        Geloof je nu werkelijk, dat de kerk met hun machtig informatiebureau (beter geïnformeerd dan het CIA!) niets wist van de praktijken in Nazie-Duitsland?
        Hoe naïef kun je zijn?

        Ik waag er niet aan te denken, dat er opnieuw jonge mensen zouden kunnen opstaan, die straks de Duitse artsen in Concentratie-Lagers als ware weldoeners van de mensheid gaan zien!?
        God zij dank is dit wettelijk strafbaar!

        Ik behoor zeer zeker niet tot de fractie, die alle schuld op de schouders van die broeder willen leggen. Integendeel!
        Schuld hebben die mensen die wisten wat er gaande was en niets ertegen ondernamen.
        Jammer genoeg is dit alles verjaard en zal er naar alle waarschijnlijk geen verder onderzoek meer plaats hebben.
        Maar dat geeft nog niemand het recht begrip te tonen voor de stille euthanasie van gehandicapte kinderen of volwassenen!

        En overigens, ik heb die tijden wel meegemaakt en het kost mij grote pijn en moeite mij in die tijden terug te verzetten. Maar dat is een ander verhaal.

        1. Beste Jo

          Het straf rechtelijk onderzoek hadden ze nooit mee moeten beginnen.
          Men wist dat dit niets op kon leveren van te voren omdat alles was verjaard zouden ze wat vinden.
          Nu hebben 8 man een maand of 7 gewerkt om uit eindelijk niks te vinden.
          En voor de waarheids vinding hadden ze dus beter een historisch onderzoek kunnen laten doen.
          Zo n team van deskundigen zou dan nu met een rapport zijn gekomen waarin zaken in een wat juister perspectief geplaatst konden worden.
          Bekijk je de situatie met de wetenschap van nu dan is het haast niet te verklaren.
          Echter plaats je het in de juiste historische context dan is dat beter te begrijpen en is de waarheids vinding ook wat eerlijker,,,,,,

          Vriendelijke Groet

          Harry

        2. oh als je broeder Andreas wilt beschermen, prima (hoewel die een eigen geweten heeft) durf dan de verantwoordelijken aan te spreken, en dan wordt het snel stil in Limburg.

          1. Br Andreas is 23 februarie 1997 gestorven in Heerlen.

            Ik wil en kan niemand beschermen er is immers niks gevonden er is toch niks bewezen.
            Ik voel de boosheid in de reacties dus voor mij is dit geen discussie meer met wederzijds respect ik stop ermee….

            Groet Harry

        3. ….en ik mag er nog aan toevoegen, dat, in tegenstelling tot de misdaden van de RKK, de Nazie-misdaden nooit verjaren!
          Dank aan de Duitse politici die dit wijze besluit al vroeg gelegaliseerd hadden!

  12. Er word nu geblaat over Broeder des doods,,,,,,
    Niks valt te bewijzen!!!

    Echter probeer eens eerlijk naar de jaren 50 te kijken.
    Probeer eens in gedachte te krijgen hoe de situatie was?
    Op een ziekenzaal in Heel lagen 20 bedden vol met jonge jongens die zeer zwaar gehandicapt waren.
    Ze plasten en poepten in bed en ga maar door.
    Je kon eigenlijk niks voor ze doen om hun situatie te verbeteren.
    De familie was blij dat de Broeders van St Jozef ze op ving en van hen een grote last over nam.

    Jij als jongeman van 35 jaar krijgt in Heerlen de opdracht ga naar Heel en ga daar die jongens verzorgen.
    Je hebt geen opleiding en totaal geen ervaring.
    Toch ben je gehoorzaam en gaat.
    Je staat er alleen voor en moest het je uit zoeken.
    Je zegt later zelf Heel is een hel,,,,,,,,,,,,,,,,dit geeft duidelijk aan hoe je dit hebt
    beleefd.
    In 1952 werd de start gemaakt met iets van medicatie,,,,,,,,,,,echt het begon pas want er was niks in die tijd.
    Het kan zijn dat Luminal gegeven werd ik probeer maar wat te bedenken want zeker weet je zo iets nooit.
    Ook op de zieken zaal zou dit gebruikt kunnen zijn.
    Br andreas stond daar helemaal alleen met 20 zwaar gehandicapte jongens en wat luminal stopte een beetje het roepen en schreeuwen.
    Hij had het al bijna dag en nacht druk met het verschonen en werd horesdol en over spannen.
    Tja zou het dan niet door zijn domme onwetendheid gewoon gebeurt kunnen zijn dat hij wat vaak en wat veel pillen gaf???
    Men wist nog niet veel over medicatie toendertijd.
    Ik kan me hier goed iets bij voorstellen,,,,,,,,,,,
    Hij wist niks van de gevaren van de medicatie af,,,,,,,,,,,oke lezer plaats je nu zelf eens in zijn schoenen…
    Het praat niks goed wat daar gebeurt is echter het komt dan wel in een heel ander perspectief te staan.
    Hij is niet de Broeder des Doods,,,,,,,,,,absoluut niet deze man werd gewoon over belast fysiek echter ook mentaal.
    Wie treft nu blaam???????
    Ik denk dat we nu 60 jaar later Br Andreas vreselijk on recht aan doen door hem af te schilderen als moordenaar.
    Dat hoor ik wel steeds zo noemen ondanks de voorzichtige slotsom van het onderzoek van het OM dat niks valt te bewijzen.
    Treft de congregatie blaam????
    Ik denk ook niet omdat zij in die tijd werk deden wat niemand wilde doen.
    Ze probeerden er aan te doen wat ze konden.
    Het waren pioniers,,,,,,,,,
    Dit was ook de op zet van de congregatie zoals Mgr Jozef Savelberg bedoelt had,,,,,,,,werken voor de uiterst zwakken van de samenleving.
    Is het dan nu fair en eerlijk om 60 jaar later in het licht van de wetenschap van nu de congregatie hierop af te rekenen???
    Ik denk het niet,,,!!!!!
    Zeker de broeders die nu leven die daar geen zeggenschap over hebben gehad treft geen blaam.
    Zijn nu alle goede werken die deze congregatie deed op eens weg gevaagd???
    Tja wie draagt dan wel schuld de familioe die de zwaar zieke zonen naar Heel bracht?????
    Ik denk het ook niet deze familie deed dit te goeder trouw en zat ook met de handen in de haren.
    Tegenwoordig ben je ook blij als je zo n moeilijke taak hebt met een ziek kind dat je hier hulp bij krijgt.
    Nee ook deze mensen treft mijns in ziens geen blaam.
    Tja wie dan wel?????
    We hebben een dader nodig om dit voor eens en altijd op te lossen.
    Ik denk dat de tijd het probleem is en de tekorten die men toen had.
    Er waren in ieder geval geen andere mogelijkheden.
    Wat Br Andreas deed was echt pioniers werk wat achteraf misschien te zwaar voor hem was.
    Maar goed hij heeft het geprobeerd velen die hem nu als moordenaar benoemen zouden dit nooit gedaan hebben.
    Tja als je niks doet gaat er ook niks fout,,,,,
    Dit hele gebeuren en ver daar voor gaf de start voor de bouw van de huidige klinieken en zorg centra.
    De religieuzen hebben dit op gestart en hebben de zwaarste kooltjes uit het vuur gehaald.
    Nu hebben we daarom klinieken met goed personeel wat geschoold is.
    Geweldig toch die vooruit gang.
    De congregatie heeft haar steentje bij gedragen.
    Mijn compliment!!

    We hebben nu zorg klinieken 60 jaar na datum.
    Met veel goed geschoold personeel,,,,,,
    Al hoewel daar kunnen we ook kant tekeningen bij maken.
    Hoorden we niet de laatste twee jaar over separatie van zwaar gehandicapten?????
    Iemand vast binden aan de muur jaren lang!!!!
    Tja hij en vele anderen leven nog ,,,,,,,dat wel.
    Zit iedere Psychiatrische patient niet zwaar onder de pillen??????
    We hebben nu genoeg pillen 60 jaar na datum.
    Gelukkig weten we nu meer van medicatie en hun bijwerkingen dus echt dood zijn ze niet.
    Echter de medicatie maakt van mensen wel robots en zombies,,,,,,,,,,,en of ze dan nog echt leven waag ik ook te betwijfelen,
    Kijk hier ook eens kritisch naar,,,,,,,

    Ik stop nu en hoop ik heb de lezer wat denk stof gegeven,,,,,om over te denken meer intentie heb ik niet.

    Vriendelijke Groet Harry

    1. ik citeer Harry:
      In 1952 werd de start gemaakt met iets van medicatie,,,,,,,,,,,echt het begon pas want er was niks in die tijd.
      Harry in die tijd begonnen steeds meer medicijnen de oude shock-therapieën of braakspuiten te vervangen. Dit reeds bekende middel deed wonderen, en men stelt geen personeel onbevoegd aan, dat kost geld en daar deed (doet) de kerk niet aan; conclusie orde / congregatie schuldig.

      (citaat Harry) ‘Het kan zijn dat Luminal gegeven werd ik probeer maar wat te bedenken’.
      (antwoord MCU): je probeert wat te bedenken (wat een arrogante schoffering) het OM heeft op blz. 131 de term Luminal echt gebruikt. Dit is geen bedenksel van MCU maar deze verhalen deden al langer de ronde, ze zitten in ons archief, en door ons in een vroeg stadium naar buiten gebracht en nu door het OM bevestigd.

      (citaten Harry):
      Tja zou het dan niet door zijn domme onwetendheid gewoon gebeurt kunnen zijn dat hij wat vaak en wat veel pillen gaf???
      Tja wie draagt dan wel schuld de familioe die de zwaar zieke zonen naar Heel bracht?????
      Tja wie dan wel?????
      Tja als je niks doet gaat er ook niks fout,,,,,
      Tja hij en vele anderen leven nog ,,,,,,,dat wel.

      Tja…..het ging wel helemaal fout (citaat MCU)

      PS Harry weet wel veel! (maar zegt niet alles, tja)

      1. Blijf bij feiten en te bewijzen zaken.
        Verzand nu niet in uitsluitend gal spuwen,
        En gooi nu niet alle boosheid over achter haalde slechte zaken in de psychiatrie over enkele personen.
        Noem het een kwestie van voort schrijdend in zicht.
        Prachtige term toch van tegenwoordig.
        In de Psychiatrie zijn inderdaad veel dingen gebeurt die niet door de beugel konden echter dat lag veel ruimer.
        Dit mag je absoluut niet alleen plaatsen op het konto van Heel.
        De psychiatrie is er nu ook nog lang niet!!!!!!
        Er kan nog veel verbeteren en ik ga ervan uit dat ze daar mee bezig zijn.

        Groet Harry

Reacties zijn gesloten.