Het OM…. Openbaar mysterie

Hoe  vaak moet het bisdom, RKK instellingen nog treuren om het zoveelste gepasseerde station over moord, misbruik, en geweld te excuseren, om te zwijgen tot de laatste snik, medeplichtig is aan misdadige praktijken. 37 doden; 10.000 tot 20.000 seksueel misbruikten het beweegt de kerk nauwelijks. Het bisdom = dom net zoals broeder Andreas. Het OM spreekt slechts in Heel van broeder Andreas betrokkenheid, laat men hier de optie open dat de instelling, de congregatie ook betrokken is? We wijzen er nogmaals op wat de kerk ook doet, er gebeurt niets van binnen uit. Ik heb het over priesters die de moed hebben uit te treden naar aanleiding van bovengenoemde zaken. De club uit  Rome is een doelbewust gesloten organisatie, en we weten nu waarom.

Terug naar het OM onderzoek. Eindelijk valt het hoge woord…Luminal. Mea Culpa heeft vanaf het begin gewezen op het LUMINAL SPOOR in vele RK instellingen. 

Dit loopt door alle instellingen van de nonnen Puth-Schinnen, jongenspensionaal Bleijerheide, nonnen Bunde waar dezelfde soort klachten opstegen uit de wanhopige kelen van kinderen die op een ziekenzaal verbleven (zie het engelen dossier). Waar blijft dit onafhankelijk onderzoek naar psychopathische sluipmoordenaars aan de bedden van afhankelijke kinderen. Een internationaal team van experts zouden dit  moeten doen hoe het overwaaide, overleefde vanuit de Duitse nazi dodenkamers naar RKK instellingen. Broeder Bulletje heeft het anders aangepakt dan broeder Andreas door het voor prettige zaken te gebruiken. Het blijft onduidelijk wanneer iemand gedrogeerd wordt met Luminal, hoe zij / hij in definitieve coma raakt en uiteindelijk wordt weggeruimd. De patiënt is immers nog niet overleden. Bedoelt het OM dit met betrokkenheid broeder Andreas? Hij heeft het niet alleen kunnen doen want er moesten immers nog 37 jongens clean worden tijdens de grote schoonmaak tussen 1952- 1954.

Wij blijven het Luminal spoor volgen tot het bisdom er suffig van wordt.