Macht

Er is niet veel gevonden in St. Joseph behalve dan broeder Andreas. Niemand weet ook eigenlijk wie St Joseph is, de man van…doet er ook niet toe…niemand weet wie broeder Andreas is behalve de Limburger en het OM die kennen zijn wereldlijke naam. Broeder Andreas spoot teveel morfine, is dat onderzocht? Sporen? Niemand weet of de congregatie verantwoordelijk is, doch daar is het gebeurd en alle vriendjes van RKK weten van Heel veel zaken en kijken de andere kant uit. 37 Dode jongens en niemand neemt de verantwoordelijkheid. Priesters treedt uit, geef een signaal af en sta voor deze jongens. Zwijg niet.

Pater Pim zegt ook niks, en de vrienden van broeder Johannes zwijgen…oh werd er Luminal gebruikt, gebeurde in veel instellingen jongen…niets gevonden…gebruikelijk downmiddel bij al te heftige stoornissen of drukte…het moest rustig en stil blijven in de katholieke instellingen…

 


11 gedachten over “Macht”

 1. Mogelijk ten overvloede. Met O’Deetje bedoelde ik: Toediening van een overdosis medicatie ‘van wat dan ook’; de dood onomkeerbaar ten gevolge hebbende.
  Bij niet heringrijpen, indien geconstateerd en van toepassing zijnde.
  Welnu de laatste 3 punten kunnen vervallen want het was een opzettelijk gebeuren en had ten doel, kinderen onvrijwillig de dood in te jagen.

  Tjsa en dat verantwoordelijken en anderen die kennis hadden van het gebeuren in de 50′ tiger jaren, tot zelfs 1 jaar geleden, stoïcijns de andere kant op bleven kijken, horen tot dezelfde categorie als direct betrokkenen van wegkijkers, wegdraaiers en neusbloeders.

 2. Bij het eerste ’t beste O’ Deetje, sloeg men waarschijnlijk steil achterover van het weergaloze effect daarvan, zodat het al gauw standaard werd om rapido van een zeer stressvolle, overbevolkte toestand af te komen; daar waar het onhandelbare, onmondige en onbehandelbare jonge, gehandicapte mensen betrof.

  Zand erover………(we hebben het er maar niet meer over, kan het nog makkelijker? )
  Es ist nun Einmal geschehen und daruber nach zu Kwatschen, hilft ja niemanden mehr weiter!

  Toch?!

 3. Evident is dat br. Andreas nu door onderzoek een “dommige” persoon was, dus kan hij nooit zelf de concept bedenker m.b.t. medicatie zijn geweest, met onbeperkte toegang tot medicijnen of apotheek.
  Hij was toen slechts de uitvoerder van handelingen, de stroman.
  Dat is hij nu weer, als zondebok.

  1. Exact, er komt nooit een daderprofiel aan de orde bij ‘geestelijken’, zij kunnen als vertegenwoordigers van het Licht zulke misdaden immers niet begaan. Als Andreas dom is dan is het des te meer de verantwoordelijkheid van de organisatie wanneer die 37 patiënten het Licht niet meer laat zien. Op Bleijerheide zaten ook domme broeders, daarom sloegen en meppen ze wanneer ze daar lust voor voelden. Broeder Alphons bijvoorbeeld vergiste zich toen hij mij van achter keihard op mijn hoofd sloeg. Hij zei:’oh de verkeerde’!

   Is het niet dom van het bisdom dat ze wederom onfrisse zaken verzwegen? Heel dom!

 4. Beste mensen het RK is maar op twee dingen uit en dat zijn macht en geld en dat gaat dan ook nog samen. Ik zat op het pensionaat teo er een fancifair werd georganizeerd om de domtoren in brazilie te verhogen en omdat er een bijdragen van de broeders daar werd gevraagd(afgedwongen) zie je dat de bisdommen er van mee profiteerden. Tel 300 leerlingen à FL 2000 per maand doe dit nog eens per jaar wouw dat is dan 7 MILJOEN.
  Er zijn voor minder geld dingen onder de tafel gemoffeld en verzwegen. Je kan ook als er zoveel binnenkomt wel iemand een cadau geven.
  Kijk naar onze maatschapij de Russen die toevallig veel geld hebben gekregen gedragen zich toch ook op vakantie als varkens en er word maar zelden iets van gezegt(bang voor represailes). De RK had vroeger ook zeer veel invloed
  en de fabrieken namen ook mensen aan op voorspraak van de geestelijkheid
  of ze werden ontslagen. Ik ben er van overtuigd dat er bij justitie mensen zijn omgekocht of omgepraat om de zaken te sluiten of niet met een onderzoek te beginnen. Ik weet ook dat er bij gezinnen veel vragen zijn omtrend het pensionaat
  want gisteren kreeg ik nog de vraag van iemand (die 2 broers op het pensionaat had waarvan 1 met 40 plotseling is overleden.) of ik ook sexueel ben
  betast maar ik heb allen elke dag slaag gekregen. Het probleem met RK is dat ze nog VEEEL geld hebben en VEEEL macht.

 5. Bisdom Roermond betreurt nu dat er destijds geen aangiftes zijn gedaan.
  Op het moment dat bisdom Roermond er van af wist hadden ze zélf aangifte moeten doen, derhalve is deze geveinsde verontwaardiging niet op zijn plaats, maar nalatigheid en schuldig verzuim het geval.
  En niet anders.

 6. @ Engel , WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONGREGATIE VAN DE FRANSISCANEN!!!

  misschien wel omdat er dan een paar Franciscanen door elkaar worden gehaald?
  Of omdat ze dan onder de letter H van Heel in hun eigen archieven zouden moeten kijken ?

 7. Ook van het jongensinternaat Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben zij kennis van zkaen en zijn er div. dossiers in Roermond.
  Elke keer de ontkenning:WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONGRAGATIE VAN DE FRANSISCANEN!!!

  Maar waarom is dan op 3 mei 1939 eerwaarde broeder Pancratius Koenen plechtig tot Provinciaal Overste geinstalleerd DOOR: Z.H. Exc. Mgr. Lemmens (BISSCHOP VAN ROERMOND!!!!!)
  Raar, raar hoe kan dit nu????? Leg mij dit maar eens uit.

  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt steeds maar afgewezen!!!!!

  1. Daar hebben ze leuke trucjes voor, zoals “incardineren”, daarmee kan er naar believen met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden geschoven worden.

   Definitie:
   “Incardinatie betekent inscharniering. Deze gewijde bedienaren zijn dan derhalve in een bisdom ingescharnierd, hetgeen wil zeggen, dat zij bereid, bekwaam en beschikbaar zijn om ten behoeve van de diocesane geloofsgemeenschap bepaald pastoraal dienstwerk te verrichten.”

 8. HET LUMINAL-SCHEMA

  De berichtgeving rond de kindermoorden op St. Joseph in Heel wijzen op duidelijke paralellen met het (in de tijd van het Nationaalsocialisme ontwikkelde) zogenaamde „Luminal-Schema“.
  Hierbij werd over meerdere dagen driemaal daags met zwakke overdosis Phenobarbital (=luminal) geïnjecteerd.
  In samenspel met een gelijktijdig bewust doorgevoerde sterke ondervoeding leidde dit in korte tijd tot de dood van de patiënten door longontsteking.
  De dodingsmethode viel niet verder op omdat de gave van luminal als kalmerend middel tot de dagelijkse praktijk in omgang met “drukke kinderen” behoorde.
  Met hedendaagse onderzoekmiddelen kan deze methode middels autopsie bewezen worden, vooral omdat het langer duurt voordat luminal zich in het lichaam afbouwt.

  Tijdens de tweede wereldoorlog werd het “Luminal-schema” eerst en vooral gepraktiseerd bij gehandicapte kinderen (ter vermoording van 5.000 gehandicapte kinderen “Kinder-Euthanasie”).
  Later in een tweede fase van de Nationaalsocialistische Euthanasie werd het schema bij een veel groter aantal volwassenen ingezet (Aktion Brandt).

  Het is aldus nauwelijks og niet voorstelbaar, dat een broeder alleen, zonder medeweten van oversten en “specialisten”, in staat zou zijn geweest deze systematische misdadige aanpak door te voeren.

  Tenslotte is er niet van uit te gaan, dat in een dorpje als Heel destijds dergelijke criminele kennis op de straat te koop lag!

Reacties zijn gesloten.