Gij zult niet doden

Doden Sint Joseph op conto broeder

De dood van tientallen jongens in zwakzinnigeninstelling Sint Joseph in Heel wordt toegeschreven aan één man, broeder Andreas. De doden vielen tussen 1952-1954.

Volgens Paul Bots, Hans Goossen en Niki van der Naald (de Limburger / Limburgs Dagblad)  kwam het allemaal neer op 1 broeder terwijl deze broeder des doods Andreas al in 1954 verantwoordelijk werd gehouden voor het hoge sterftecijfer.

Reactie MCU: Dan kan men beter concluderen dat het op het conto komt van de instelling, zeker wanneer de instellingsarts tekende voor een ‘natuurlijke dood’, en de leiding hem weggehaald heeft zonder opgaaf van reden. De archieven blijven vooralsnog gesloten voor de samenleving waarin de door Deetman genoemde feiten staan. De waarheidsruzie  tussen media, OM en RKK imago belanghebbenden lijkt te stranden in een compromis tussen leven en dood. Ze, de gehandicapten, konden noch eten, noch slapen, en werden uit hun lijden verlost. Amen. Dan is het beter alles op het conto van 1 man te schuiven, hoeft OM en kerk zich geen zorgen meer te maken over de ware ellende op St Joseph, het bestuur, justitie, bisdom.

Tot vervolging kan het niet komen, omdat de zaak verjaard is en alle betrokkenen zijn overleden. Dit heeft tot gevolg dat justitie in het onderzoek de ‘broeder des doods’ niet letterlijk als dader aan mag wijzen, omdat de rechter geen oordeel kan vellen. Kan broeder Andreas ook met zijn echte naam genoemd worden? Zijn wereldlijke naam, zoals Robert M, misschien dat er meer mensen zijn die zich zaken rond hem kunnen herinneren.