Gijsen herrezen

Zo vlak na Pasen is het Gijsen dan toch gelukt om om uit zijn graf op te staan, de veroordeelde bisschop uit IJsland en Roermond.

De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is soms onzorgvuldig te werk gegaan. Soms? Hoe kan dat? De beschuldigde congregatie / daders levend of niet konden zich verweren, zaten erbij, ontkenden, keken naar buiten zoals de nonnen bij Anita Bosch, maar hielden zoals gebruikelijk, hun mond. Ze hadden immers niks gezien en geweten….’wir haben es nicht gewusst’.

Het ging om de zaak tegen bisschop van Roermond Jo Gijsen die in 2013 overleed en werd beticht van seksueel misbruik van twee jongens.

Een derde jongen, ondergetekende, kreeg geen poot aan de grond. Ik moest aannemelijk maken dat Gijsen op internaat arme broeders Franciscanen Bleijerheide had vertoefd in 1961. In het zelfde jaar dat de commissie een ander slachtoffer wel erkende….hoe dubbel, tweeslachtig (typisch kerk) kun je zijn en hoe laf om dit niet mee te nemen in deze rechtszaak door Stichting St. Jan, die via een achterdeur hun gelijk willen halen.

Dat valt op te maken uit een vonnis van de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Sint Jan.

Voorbeeld
De rechtszaak draaide niet specifiek om Gijsen maar de stichting, die opkomt voor een groep aangeklaagden, had het voorbeeld van Gijsen ingebracht. De rechtbank concludeert dat er enkele fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden van de degene die werd aangeklaagd. Volgens de persrechter is niet uit te sluiten dat dit bij meerdere kwesties het geval is geweest, maar het is hiermee ook niet aangetoond!!!??? Nederlandse visie op de rechtstaat zowel ja als nee? We weten het niet!

Onzorgvuldig
De stichting Sint Jan vond dat de procedure van de commissie onzorgvuldig was en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo zou er sprake zijn geweest van gebrekkig feitenonderzoek, vooringenomenheid ten gunste van het slachtoffer, gebrekkige hoor en wederhoor en onzorgvuldige publicaties.

Pop Aginst Pope LP Bert Smeets, geboycot in 1985 en nog steeds!

Aannemelijk
De rechtbank stelde dat de procedure van de klachtencommissie op zich wel klopt, maar dat het soms schort aan de uitvoering. Zo was de bewijsvoering te karig, omdat een verklaring van één klager niet voldoende is. De rechtbank vindt het niet genoeg dat de commissie stelt een klacht ‘aannemelijk’ te vinden.

Klachten
De klachtencommissie heeft meer dan tweeduizend klachten tegen medewerkers van de kerk behandeld en verklaarde er bijna duizend gegrond. Het werk werd onlangs afgerond.

De kerk had beter op zijn eerwaarde pedofielen moeten letten in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren. Denk u nou werkelijk dat er ooit een goed (volledig) onderzoek is geweest ten aanzien van het kindermisbruik in de RKK? Nee, nooit! Gijsen heeft het ook ‘nicht gewusst’, dus St Jan als jullie nog een punt willen halen, haal dit dan uit het wereldwijde misbruik schandaal in de RKK. Praat eens met het OM Limburg die nog altijd een artikel 12 procedure weigeren door ons MCU aangezwengeld. De waarheid willen deze lafaards niet weten, wel klagen over de rechten van de mens maar rechten van het kind….hebben ze nog nooit van gehoord.