Gijsen

burning-candle-clip-artGijsen overleden: ik hoorde het op de radio net voor de repetitie dus even een reactie:

Gijsen was de hoogste kerkbestuurder in Nederland die werd aangeklaagd wegens kindermisbruik. Hij zou in 1958, toen hij kapelaan was in Valkenburg aan de Geul, seksuele handelingen hebben verricht met een 10-jarige jongen. Gijsen verdedigde zich net als pastoor Schafraad met het argument van de persoonsverwisseling. De klacht die hierover in 2009 werd ingediend is ongegrond verklaard wegens gebrek aan steunbewijs.

Inmiddels is er steunbewijs bijgekomen, en ook ondergetekende heeft zijn klacht geformuleerd als volgt:

Klager weet dat hij na ongeveer enkele maanden door broeder Servatius, die destijds de prefect was, naar de kamer boven van een jonge pater werd gestuurd, die hem godsdienstles zou geven. Klager meent dat het hier om een jonge pater ging, die godsdienstles gaf op het internaat, maar het zou evengoed een broeder zijn geweest. Klager weet de naam van deze jonge pater/broeder niet. Het betrof een redelijk donker kamertje op de eerste verdieping en binnengekomen begon de pater tegen hem te praten over hoe het met hem ging, hij werd op schoot genomen, aangehaald en gestreeld en er werd gezegd van “ja, jij hebt liefde nodig”. Klager had inderdaad heimwee naar thuis en was verbaasd over deze reactie van aangeklaagde en dacht, hoe kan hij dat nou weten? Toen klager eenmaal op de schoot van aangeklaagde zat en het strelen steeds verder ging, schoot uiteindelijk de aangeklaagde met zijn hand in de korte broek van klager naar zijn geslacht. Klager was vreselijk geschrokken, sprong op en is weggerend uit de kamer terug naar beneden, naar de groep.

Klager heeft onderweg Servatius gezien en hem verteld wat er gebeurd was. In plaats van enig begrip, kreeg hij onmiddellijk straf en een harde klap tegen zijn hoofd aan. Voorts kreeg hij als straf dat er twee weken lang niemand met hem mocht praten en dat hij ook tegen niemand iets mocht zeggen. Nergens mocht hij aan deelnemen en met je bord op schoot in de gang buiten de refter moest hij eten. Ook mocht hij uiteraard niet sporten, hetgeen hij zo graag deed. Deze straf viel klager toen voor de eerste maal ten deel, maar heeft hij vele malen vaker ondervonden in de drie jaren op Bleijerheide. Het betrof duidelijk een vorm van isolatie.

Wat betreft die ‘onbekende’ pater, volgens andere klacht bij het meldpunt uit diezelfde tijd, zou het om bisschop Gijsen gaan. Klager wilt graag weten of Gijsen inderdaad toen op Bleijerheide les gaf, en vaker het jongenspensionaat bezocht. Hij zou daarmee mogelijk de pater ‘ontmaskeren’, en steunbewijs vinden, in deze voor hem onbekende pater die sporadisch nog op internaat te zien was.

En toen was de vogel gevlogen…nieuw steunbewijs van de grond getild, en geen woord over Haffmans? What killed Gijsen?Bert blog photo small