God en de heilige pedofiele priester

Pop against Pope

In een verontrustende verklaring van het aartsbisdom van Milwaukee, heeft een hooggeplaatste cleric van de katholieke kerk beweert, dat pedofilie door God voor priesters wordt toegekend!!!!

Dit onthutsende commentaar werd gemaakt door kardinaal Timothy Dolan, nadat hij de kerkfinanciën had overgedragen in een vertrouwen om hen te verhinderen dat ze voor kindermishandeling zouden pleiten.  Het aloude katholieke adagium ‘laat de kinderen tot mij komen’, als de perfecte dekmantel voor pedofiele samenzwering.

De katholieke aartsbisschop van Milwaukee heeft $ 55 miljoen dollar in kerkfondsen gehouden van rechtszaken die door slachtoffers van priesterlijk seksueel misbruik zijn begonnen, en het geld overgebracht naar een aparte trust om de kerken en mausoleums van de aartsbisschop te verzorgen, verklaarde hij in een brief van Timothy Dolan, Aartsbisschop van Milwaukee. Toen de slachtoffers naar voren kwamen om schadevergoeding te eisen in een faillissement, beweerde de aartsbisdom dat hun vermogen niet gebruikt kan worden omdat het een recht op religieuze vrijheid is en dat er geen geld zou moeten worden gecompenseerd aan de slachtoffers van seksueel misbruik van geestelijken. Kerk en staat (leven wij in de kerkstraat of in een rechtstaat) vinden de beschuldigingen tegen het aartsbisdom in Milwaukee schokkend en het betrof 45 priesters die beschuldigd waren om ongeveer 200 doven (jongens) te molesteren. Think Progress meldt dat de $ 55 miljoen van de faillissement in een trust voor mausoleums en begraafplaatsen ging. Zij gebruikten dan hun religieuze vrijheid als verdediging tegen de slachtoffers. Het werkte toen een rechtbank besliste dat religieuze vrijheid ervoor zorgde dat zij de slachtoffers in 2013 niet zou kunnen compenseren.

De kerk stelt dat het geld nodig is om mausoleums en begraafplaatsen te financieren, en als ze de slachtoffers moeten compenseren, zullen hun verplichtingen om de overledene te dienen niet volstaan.

Religieuze vrijheid is nogal een probleem geworden nadat de aartsbisschop zegt dat het een canonische verplichting had om de mausoleums en begraafplaatsen om die behoorlijk te onderhouden. Als de slachtoffers van seksueel misbruik en schuldeisers worden gecompenseerd, zegt de aartsbisschop: “er zullen dan geen fondsen zijn of, in het beste geval, onvoldoende fondsen, voor de eeuwige zorg van de katholieke kerken van Milwaukee.”

Communie Bleijerheide

De rechtbank besloot dat de aartsbisschop’s aanspraak op religieuze vrijheid zou mislukken onder grondwettelijke controle. De gerechtelijke regeerde kerken hebben geen recht om vrijgesteld te worden van belastingen in sociale zekerheid en dat openbaar belang de religieuze vrijheid kan vervangen: een vergelijking maken met een uitspraak van het Hooggerechtshof waarin de religieuze bezwaarmachtigen zich niet kunnen ontzeggen aan belastingen op het gebied van sociale zekerheid, rechtbank merkt op dat de federale faillissementswet, zoals de sociale zekerheid, “het openbare belang dient door een uitgebreid … systeem te bieden met diverse voordelen voor alle deelnemers in het hele land.”

“Het werd gewaarschuwd door de rechter dat als dit een precedent wordt, is er geen manier om te voorspellen waar het zal eindigen. Iedereen kan dan meedoen of ‘creëren van een cultus’ om economisch voordeel te krijgen. Of bedrijven kunnen vertrouwen op hun religieuze overtuigingen, ongeacht het geval, om wetten te schenden of te discrimineren op welke manieren de katholieke kerk pedofilie rechtvaardigt.

(Nawoord Bert Smeets MCU) Als de kerk zich onder het seksuele misbruik verhaal probeert uit te mollen dan verliest het definitief haar geloofwaardigheid om nog iets, ooit voor kinderen te kunnen betekenen. God heeft pedofilie niet geschapen dat is de mens zelf, die hier toe in staat is. Dus de rechtstaat en niet de kerkstraat die over het leven gaat en niet de eeuwige zorg, waar de kerk haar gelovigen op voorstaat…..of een mooi vurig plekje in het hiernamaals.