Onderzoek clerici

Het kort geding ging over het continue schenden van de privacy van de klagers. Dat is op de volgende wijze gebeurd:

  1. het openbaar maken van de naam, adres en woonplaats gegevens van de klagers aan derden
  2. het laten benaderen van de klagers door een gepensioneerde psycholoog
  3. het sturen van een brief met de namen van de klagers en de geboortedata aan oud leerlingen van het pensionaat Maria ter Engelen in Bleijerheide
  4. het laten opmaken van een rapportage van de klagers door rechtspsycholoog Van Koppen (werkzaam aan de universiteit van Maastricht) zonder dat die de klagers heeft gesproken
  5. een klager die zijn klaagschrift onder dubieuze omstandigheden heeft ingetrokken de klaagschriften van de andere twee laten lezen
  6. het benaderen van Nieuwsuur en daarbij het bekendmaken van de namen van de klagers enz enz.

Het gaat niet om de uitkomst van het rapport van Van Koppen want die was niet negatief voor de klagers. Immers Van Koppen kwam tot de conclusie dat er geen persoonsverwisseling had plaatsgevonden. Dit houdt in dat de bewering van Schafraad dat hij is verwisseld met een andere persoon door Van Koppen wordt tegengesproken!!  De klagers hebben bezwaar gemaakt tegen het gebruik van dit rapport omdat het een rapportage betrof waarin uiterst privacy gevoelige informatie van alle drie de klagers stond vermeld. Dit had volgens de klagers in afzonderlijke rapportages moeten gebeuren. Tevens hadden de klagers er moeite mee dat het rapport tot stand is gekomen op basis van selectief aangeleverde documenten aan Van Koppen en zonder dat Van Koppen de betreffende personen heeft gesproken.

Tijdens het kort geding heeft de rechter besloten (een ordemaatregel) dat het rapport mag worden gebruikt tijdens de zittingen van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK mits een aantal paginas en passages zouden worden verwijderd. Inmiddels heeft advocaat Van Oosten die de heer Schafraad vertegenwoordigt aan dit verzoek voldaan.

Ook erkende pastoor Schafraad in een persoonlijk gesprek tegen mij na de zitting dat hij van de medische gegevens niet wist dat ze erin stonden. ‘Ik heb ze niet gezien’, beaamde hij! Van Oosten??

Bleijerheide schoolgebouw
Wanneer worden clerici, broeders, nonnen, bisschoppen onderzocht?? Psych?