Gij zult niet fantaseren

De waarheid en niets dan de waarheid…gij zult niet fantaseren! (zachtjes, vertel het verder!!)

Afgelopen Maandag hoorde ik tijdens het kort geding dat klager 3, die niet langer fantaseert over zijn klacht, en uit zichzelf op 25 Juni jongstleden bij de pastorie van de heer Schafraad aanbeld om een bekentenis te doen niet alleen een belletje maar alle klokken luiden. Tring! Tring, bim bam! Wij betwijfelen niet dat onderdelen van Schafraads betoog waar kunnen zijn maar dat zegt niets over de gang van zaken v ó ó r en na het belletje bij zijn pastorie waar het van Oosten/ Schafraad schaakbord al op tafel stond. Daarom publiceert Mea Culpa de achtergronden (zie onder …een kat in het nauw) maar eerst dit!

Wanneer je vol angst zit moet die ergens vandaan komen, dit belletje van angst was niet louter een nieuwe fantasie maar een symbolisch luiden van de geblokkeerde emotionele noodklok bij klager 3 wanneer die onder spanningen van het zenuwstelsel staat. Zomaar? Je zou het  een verstoring van zijn individuatie proces kunnen noemen bij het verwerken van emotionele schade lang, lang geleden opgelopen op dat inmiddels beroemde franciscaner internaat te Bleijerheide. Een psycholoog zou beter moeten weten met deze angst problematiek om te gaan en moreel gezien verwerpelijk als je  iemand brieven laat schrijven aan de bisschop, de parochianen deze brief voorleest, hem vrijwaart van smaad en hem probeert voor de camera te slepen in een nationaal TV nieuwsitem. Klager 3 is op het laatste moment niet komen opdagen bij Nieuwsuur maar dat verteld de hooggeëerde meneer pastoor niet voor de camera’s waar hij vol in beeld wil. De morele last die je draagt wanneer je iemand zonder vrije wil iets wilt laat zeggen is groot. Dat heeft Mea Culpa nooit gedaan en gruwt hiervan. Werkelijke vrijheid van meningsuiting is echte kunst, zou Jezus deze verklaring blij stemmen? Hem laten tekenen? Nee, kom mee jongen naar de olijfberg, neem wijn, druiven en olijven en vertel het ons…uit vrije wil.

Echter het koepelkerk schaakbord blijft stukken zetten met crime investigation motieven:

Volgens Schafraad heeft klager 3 zachtjes gezegd dat het hem om geld te doen was!!

http://www.l1.nl/video/uitspraak-kort-geding-pastoor-over-2-weken-6-aug-2012

President Jan Huinen heeft een ORDEMAATREGEL opgelegd.
Het rapport mag alleen in “aangepaste” vorm gebruikt worden!!! En niet de halve waarheid dat het rapport gebruikt mag worden zoals Schafraad / ego advocaat van Oosten sommige welwillende media doen geloven. Niet alleen God, de parochianen, en zelfs de rechter lijkt aan zijn kant te staan. Jubel en fantasie gaan goed samen!

En nu een kijkje in de gebeurtenissen voor het belletje en na het belletje. Moderne biecht frankeringen vanuit het niets…een kat in het nauw…….(deel 1)

Date: 21 juni 2012 13:59:22 GMT+02:00

Subject: Schtriftelijke behandelingen

mr,

Is het nog mogelijk om de zittingen die ik nog moet bijwonen schriftelijk te laten behandelen?

Ik weet dat ik een losbol ben maar na ontelbare slapeloze nachten en een hoop getril in mijn vingers geef ik me eigen niet veel kans op een gegronde afloop.

K heb zeker klachten die Dino niet kan ontkennen,

maar toch vertrouw ik die van Oosten niet.

Date: 25 juni 2012 20:13:02 GMT+02:00

Subject: Schafraad

Hallo,

Ik vind het verschrikkelijk om het te vertellen maar ik ben vanmorgen bij Schafraad thuis geweest.

Hij was heel ontvankelijk en bood me aan om verschillende zaken af te wijzen, waar ik eigenlijk tevoren heel bang voor was.Zo was ik erg bang dat hij een aanklacht wegens smaad zou indienen samen met die van Oosten en dat zou dan ongeveer 80.000 euro gaan kosten aan advocaatskosten.

Dat heeft me de hele donderdagnacht (dus 21 juni) bezig gehouden.

Dat heeft mij al gelijk doen besluiten om de zaak af te blazen. Bovendien duurde het ook al zolang met al dat geprocedeer zonder een beetje resultaat.

En 80.000 euro dan kan ik gelijk het huis gaan verkopen en dat in deze tijd….Een kind die in X studeert en in de AOW.

Geen prettige toekomst dus.

Maar goed,

Ik besef dat ik nu een hoop mensen voor de kop ga stoten maar ik zag geen andere mogelijkheid om onder dit gewicht uit te komen. Misschien had ik er met jullie over moeten praten, maar ja, dat is het bekende als-als.

Een kat in het nauw…..

ma 25-6-2012 20:36

Ik heb niet meer verteld als dat ik alleen was gekomen omdat ik bang was voor die claim die wellicht zou zijn gekomen. ( daar heeft klager 3 de donderdag de 21e wakker van gelegen!!)

Ik zag me eigen al op een flatje zitten met de kids 12 hoog in het L.

ma 25-6-2012 22:43

Schafraad beweerde dat de advocaatskosten tot nu toe ca. 80.000 zijn geweest.

Of dat klopt is niet aan mij om dat uit te zoeken, toch?

Mij was het belangrijkste dat ik weer rust kreeg na maanden van angst voor claims

From: A.A. psycholoog

Cc: J.Schafraad

Sent: Thursday, July 05, 2012 4:19 PM

Subject: verslag eerste gesprek Geachte Heer,

Hierbij stuur ik U het verslag van het eerste gesprek. Als U het eens bent met dit verslag zou U dit kunnen doorsturen aan de Heren B en K. Een van hen heeft daarom ook gevraagd. Het verslag geeft duidelijk aan dat U niet door ons onder druk gezet bent om uw verklaring in te trekken.

Wij spraken over de mogelijkheid dat U B zou vragen om een kop thee bij hem te komen drinken. Ik denk dar het verstandig is om hem eerst dit verslag te sturen voordat U hem opbelt. Dan kunt U eerst zien hoe zijn reactie is.

 

 

 

7 gedachten over “Gij zult niet fantaseren”

   1. Hallo Ton,

    Dat vermoeden had ik al. Dit omdat de nieuwsgaring pro Schafraad is. Er wordt doodleuk verteld dat het Van Koppen rapport gebruikt mag worden maar niet dat er bepaalde pagina’s/passages uit moesten worden verwijderd op last van de rechter!!

    Dus geen onpartijdige weergave!!

 1. Tijdens het Kort Geding hoorde ik advocaat Van Oosten vertellen, dat nummer 261 hem een lulhannes noemde in een op deze web site geplaatste opmerking, daar werd hij behoorlijk kwaad over, dat dat allemaal kon!!

  Maar hij als advocaat noemde publiekelijk al eerder in De Limburger de drie “klagers” ETTERBAKKEN EN OP GELD BELUSTE PERSONEN. Over normen en waarden gesproken!!

  1. Daar heeft die advocaat (was het niet uit Amsterdam??) natuurlijk groot gelijk in
   ’t Was wellicht het gevolg van de schorsing van mijnheer de Koepel pastoor dat Schafraads Mr. van Oosten niet helemaal goed was voorgelicht:
   wanneer je op het internet niet als hannes met de korte voornaam te boek wilt staan moet je bij de H. Isidorus zijn.

   Kwestie van de weg kennen.
   Dat hadden ze hem – bij gebrek aan een parochiaan met een goed gevormd geweten – op het bisdom Roermond natuurlijk ook zo kunnen vertellen.

 2. Waarom niet eerder zo?
  De tactiek van “afgebrande dorpen” lukt niet in omgang met de RK Kerk.
  Waar is het zogenaamde “Verslag van het eerste gesprek”?
  De feiten op tafel en minder bloemspraak!

Reacties zijn gesloten.