Privacy en het rapport Koppen

Hoe kan het RKK meldpunt toezien dat er gegevens worden rond gestuurd die uit hun gesloten koker opdoemen betreffende afhandelingen ‘compensaties seksueel misbruik’. Al hun dossiers zijn gecodeerd tot de namen van de congregaties toe. Broeders, nonnen, paters, clerici meestal behept met een theater naam van een heilige uit een ver, schimmig verleden staan te boek als pater ofm2 of andere code lijntjes. Meneer Stevens de voorzitter van de commissie meldpunt RKK ziet zijn aanpak geschonden en doet niets, verwijst naar de juridische adviseurs. Bij het meldpunt worden de getekende steunbewijzen doorgestuurd in goede orde naar de juridische adviseurs van beide partijen voor de verweerschriften, alleen een partij (Schafraad / van Oosten) hebben deze privacy gevoelige informatie incluis medische gegevens, doorgespeeld aan rechtspsycholoog van Koppen om een half onderzoekje naar de antecedenten van klagers naar zich toe te trekken. Vandaar het kort geding.

Het halen van het gelijk lijkt het belangrijkste in deze strijd tussen rechtstaat en de kerkstraat.  Mr. van Oosten die tijdens het kort geding vandaag in Maastricht roept dat hij beledigt gaat geheel voorbij aan zijn eigen schofferende opmerkingen in de Limburger dat wij ‘etterbakken’ zijn. De rechter vind dit niet de manier hoe wij met elkaar moeten dingen / omgaan, er is misschien een betere manier edelachtbare, helaas de goeie manier bestaat niet meer of wij zouden het zwijgen er toe moeten doen. De rechter had kunnen zeggen: ‘dit is niet aan de orde, het gaat niet om uw ego meneer van Oosten’. Waar ging het dan wel om…over het schenden van privacy regels. De door de staat erkende -eigen canonieke rechtspraak omgesmeed in een lage bewijslast / verjaring mag niet leidend zijn-heeft tot gevolg dat canoniek recht zonder pootjes op tafel wordt gelegd wanneer een tegenspartelende pastoor zijn recht wilt halen die tegen dit kerkelijk gezag indruist. Meneer pastoor leeft opeens in de rechtstaat terwijl hij zweeg, zijn hele leven lang in de KERKSTRAAT. Gaat meneer pastoor ook te keer tegen de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik RKK waar niets mee(r)gebeurt in de rechtstaat?

Dan mag het wat kosten; alleen de parochianen mogen het betalen, de arme pastoor, achterin de kerk staat de collecte bus en dan zwijgen we over de rondgang van enkele pro-Schaffianen langs bestuur, familie en vrienden. De etterbakken voeren immers een hetze. Nou, dan heb ik er spijt van dat ik uit respect en niet met vooringenomenheid Schafraad in Rondom 10 in 2010 heb neergesabeld en meegedeeld dat er beschuldigen van seksueel misbruik tegen hem op de burelen van Mea Culpa waren binnen gekomen. Mijnheer pastoor zal het niet in zijn onschuld noemen, allicht niet zijn belang staat voorop maar menigeen weet dat ik altijd contact heb opgenomen met klagers, hun geloofwaardigheid check, hun foto’s toon van broeders en laat ze de namen eerst zelf noemen. Maar nogmaals heeft Deetman zijn verhalen moeten bewijzen? Samson?

Meneer Koppen wijst in zijn rapport dat de slachtoffers nergens zijn doorgevraagd ook in Nieuwsuur afgelopen Zaterdag. Koppen ondervraagd niet eens de slachtoffers, is ook niet nodig want hij hoeft ook alleen maar pastoor Schafraad ter wille te staan. Het mag wat kosten. Dan schrijft Koppen dat het argument van Schafraad ‘de persoonsverwisseling waar klagers hem mee verwarren’, geen grote betekenis toekent. Dus die hocus pocus is opgelost al heb je een rare naam Eymard, geen identiteit, wij kunnen ons dank zij deze wetenschapper toch wel een paar dingen een beetje herinneren, en dat is juist de strekking van de hoorzitting je kunt er niet full-time een psycholoog opzetten, buiten het feit dat vele slachtoffers al jaren in therapie zitten, kost teveel tijd, geld en die tijd heeft de kerk niet omdat slachtoffers volgens Deetman dringend geholpen dienden te worden. De politie zit er ook niet bij want die doen de rechtstaat zaken. Rechtspsycholoog Koppen vertelt niets dat schokkend zou zijn voor de commissie leden want de doofpot kan niet gesloten worden meneer Koppen zonder dat er grondig onderzoek komt, en geen halve vragen of liefst überhaupt geen vragen gesteld kunnen worden. De commissie Koppen, ik zie het al voor me…ook bij de bisschoppen doorvragen hoor! De kerk wil dit ‘damage chapter’ zo snel mogelijk afsluiten.

Nee, het charme offensief van Schafraad keuvelt heerlijk weg tegen journalisten terwijl zijn dienaar-assistent Appels mij bezig houdt in een mediaton sfeer gisteren in de rechtszaal hal. Meneer pastoor kan er zo lekker op los kwebbelen, en krijgt alle tijd om zijn verhaal te doen. Hij werd weggestuurd in 1972 op jongenspensionaat  Bleijerheide omdat hij geen geweld wilde gebruiken zoals de andere broeders dat wilden?? De waarheid kan maar niet uit zijn slangenkoffer ontsnappen, de waarheid is dat er bij de broeders franciscanen onderling chantage bestond over masturberende jongens. Ben ik nu een hetze aan het voeren of doe ik wat ik mijn hele leven al doe van ‘Pop against Pope’ tot ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’ om deze internationale Bleijerheide doofpot open te breken? L1 journaliste krijgt het klaar om te zeggen dat ze niet veel tijd meer hebben wanneer zij mij interviewen terwijl de pastoor zijn verhaal uitgebreid kon doen, en niet te stoppen is. De journaliste heeft respect voor mijn energie. Mmm, kwestie van goed eten in het juiste restaurant.