KG (kort geding)

Maastricht, rechtbank kort geding vanmiddag: tijd 13.30 uur.

Het proces begint met gesloten deuren; de rechter maakt nadien duidelijk of het openbaar wordt.