Happy new year and christmas days

Morgen plaatsen wij alle berichten over de zwarte doofpot zoals die de afgelopen week zijn verschenen, dan nemen wij een paar dagen rust, peace! Bert SkywalkerVier ze, we denken aan jullie en delen met jullie de smarten van het afgelopen jaar. Eenzaamheid kan nooit alleen bestaan wanneer je een rechtvaardige strijd voert voor waarheid en recht. De weg naar verzoening wordt mondjesmaat beleden door onze tegenstanders en steeds zwaarder, doch zetten wij deze voort ondanks alle twijfel over de bedenkelijke procedures bij RKK. Twijfel is mij overigens eigen en ben me bewust dat deze eigenschap alleen overleeft met passie en waarachtigheid. Twijfel is menselijk, sterker nog is ver voor Christus aanwezig in de menselijke natuur. Het goede zie ik altijd eerst in de ander en het slechte bestaat voornamelijk in mezelf. Op deze basis kun je anderen tegemoet treden, het is alleen te hopen dat die ander jouw erkent, ziet en een confrontatie durft aan te gaan…

that’s all folks for this year

Ontwerpvrijgave 02 - foto Caroline Habets