SONNET VOOR KLOKKENLUIDERS, JOURNALISTEN, BLOGGERS EN SCHRIJVERS

Hallo Bert

In deze reflectieve periode rond Kerstmis met name voor wat betreft ‘nieuw leven’ en licht in donkere dagen, wilde ik graag een ode brengen aan klokkenluiders, journalisten, bloggers en schrijvers die er voor gezorgd hebben dat het sexueel misbruik in katholieke kringen openbaar werd gemaakt over het laatste decennium en vooral tijdens de laatste 3 jaren in Nederland en Belgie. Jij bent daar een van, en anderen zijn ons inmiddels ook wel bekend. De stemmen van deze dappere mensen hebben er collectief toe bij gedragen dat slachtoffers uitgenodigd werden om met hun misbruik ervaringen naar buiten konden komen, en daarmee aan een journey van hun nieuwe leven konden gaan beginnen. Dit gedicht zal over niet al te lange tijd verschijnen in de bundel “Godsgeklaagd Mensonteerd.”

happy face

SONNET VOOR KLOKKENLUIDERS, JOURNALISTEN, BLOGGERS EN SCHRIJVERS 
Als een mens met passie start met zoeken

Vindt hij gaten in het zwijg gordijn

Hij investeert talent in stem en boeken

Dat jarenlang niet openbaar kon zijn

Nu spreekt hij uit naar alle wereld hoeken

Voor velen die nog leven met de pijn

Hij doet het kerk’lijk zwijgen uit de doeken

Dat ‘t aangezicht bedekt van heilig schijn

Opgepend op internet en in kolommen

Blinkt de waarheid van zijn levend woord

 

Hij schrijft wat stemmen deed verstommen

Wijl het jongens’ leed niet werd gehoord

En hoe de kerk zich hield der dommen

Toen misbruik onze zielen had gesmoord

(c) Richard Wolterman, Australia

 

Merry Christmas and a happy new year!