Hebben en Zijn

Een gedicht van Ed Hoornik op verzoek van Els Mulkens

                 HEBBEN  EN ZIJN.
.
Op school  stonden  ze op het bord  geschreven.
Het werkwoord  hebben en het  werkwoord  zijn.
Hiermee was tijd,  was eeuwigheid gegeven.
De ene werkelijkheid, de andere schijn.
.
.
Hebben is niets. Is oorlog.  Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden  zijn.
Zijn is, boven de dingen uitgeheven.
Vervuld worden  van goddelijke  pijn.
.
Hebben is hard. Is lichaam,  Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren  en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.
En daarheen langzaam  worden opgelicht.
Ed . Hoornik .
( 1910 – 1970)