Hemelse daders

hemelse daders

De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Maria Woelki, heeft geen aantoonbare!!?? fouten gemaakt in de omgang met gevallen van seksueel misbruik in zijn bisdom. Zijn voorgangers en een aantal directe collega’s hebben echter wel verzaakt. Dat blijkt uit een ruim 800 pagina’s dik onderzoek van een aantal advocaten. Die stellen bovendien vast dat de administratie van misbruikzaken een chaos is en dat het welzijn van de dader boven het belang van het slachtoffer werd gesteld.

De advocaten onderzochten hoe het aartsbisdom Keulen tussen 1975 en 2018 omging met gevallen van seksueel misbruik. Dat deden ze in opdracht van het bisdom. Ze stellen vast dat er zeker 200 daders moeten zijn, en meer dan driehonderd slachtoffers.

Kardinaal Woelki eerste reactie is: “we weten al lang dat geestelijken zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ze hebben het vertrouwen dat ze kregen beschaamd en slachtoffers niet in bescherming genomen.

‘Verdoezelen, onder de rozen houden, een heimelijk oud katholiek gebruik’ (aanvullende quote Bert Smeets)

Eén van zijn hulpbisschoppen is van zijn taak ontheven. Woelki heeft twee andere ‘hoge’ functionarissen in zijn aartsbisdom, die aantoonbare fouten hebben gemaakt, met onmiddellijke ingang van hun taken ontheven.

Onrust in katholieke kerk

Heilig

Dit onderzoek zorgt al maanden voor onrust in de katholieke kerk in Duitsland. Het rapport dat gisteren is gepresenteerd, is het tweede rapport, een eerste ligt al maanden in een la. De kardinaal hield dat uit de publiciteit, onder het mom van mogelijke onderzoeksfouten.

Mensen binnen en buiten de kerk zijn daar hoogst verontwaardigd over. Want wie stukken uit de publiciteit houdt, laadt het vermoeden op zich zaken te willen verdonkeremanen, luidt de kritiek. Duizenden katholieken hebben zich daarom de afgelopen tijd uit de kerk laten uitschrijven.

Maar de verontwaardiging gaat verder. Ook tientallen priesters zijn kritisch op de manier waarop hun bisschop met de onderzoeken is omgegaan. Ze schreven open brieven op hun websites en in de media en pleitten voor zijn vertrek. Onder hen is pastoor Klaus Koltermann uit Dormagen: “Alles lijkt alleen maar om de daders en hun bescherming te gaan. Waar zijn de slachtoffers in dit verhaal?” 

(MCU) Ook in Nederland mochten wij in stille achterkamertjes ons verhaal doen voor een, soms strenge, quasi-onafhankelijke  commissie leden. Het verdeel en heers spel wat de kerk speelde in de media met slachtoffer-organisaties heeft vergaande gevolgen gehad voor de slachtoffers.

eigen, verwaarloosd kunstwerk Bert Smeets

Dat mensen die tot voor kort nog naar de kerk gingen, zich nu laten uitschrijven, begrijpt pastoor Klaus Koltermann uit Dormagen wel. In zijn parochiekerk vindt vanavond een gebedsdienst voor de slachtoffers plaats. In Nederland, Sterre der Zee basiliek te Maastricht bij inzegening ‘weg naar verzoening’ sculptuur door kunstenaar Pierre Habets mocht de naam van Gijsen liever niet genoemd worden, toen Gijsen door de commissie Deetman werd veroordeeld.

Typisch een gevalletje van katholiek morbide schuldbesef: hoe pijnlijk maar voor wie?

Patrick Bauer, in het dagelijks leven werkzaam als pastoraal werker, reageert: “Als ik kinderen voorbereid op de Eerste Communie, leer ik ze wat biechten inhoudt. Namelijk dat je nadenkt over wat je verkeerd hebt gedaan, daar vergeving voor vraagt en voortaan oprecht je best doet om het niet nog een keer te doen. Precies dat hoop ik ook van de aartsbisschop en de mensen om hem heen.”

Wir haben es gewusst……

niet liegen