Herziening

Geachte heer Smeets, beste Bert,

Met dit e-mailbericht informeer ik u over een verandering die betrekking heeft op de herziening bij het Meldpunt seksueel misbruik RKK. Ik realiseer me dat u het misschien niet prettig vindt, om onverwacht nogmaals geconfronteerd te worden met deze zaken uit het verleden, maar het is mijn plicht u op deze nieuwe termijn wijzen.

Zoals u weet heb ik als juridisch adviseur namens u in de afgelopen jaren roeibootjeeen of meerdere klachten ingediend bij het Meldpunt. Deze klachten zijn inmiddels behandeld en afgedaan. Voor klachten die niet gegrond zijn verklaard bestaat er nog steeds een mogelijkheid van herziening.

Wat is er veranderd?

Aan de mogelijkheid tot herziening is nu een termijn gesteld: vóór 1 juni 2017 moet een verzoek tot herziening zijn ingediend bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 

Wat betekent dit voor u?

Indien er nieuwe steunbewijzen worden gevonden in uw klachtzaak voor een herziening, dan moet een verzoek vóór 1 juni 2017 door het Meldpunt zijn ontvangen. Na deze datum worden geen verzoeken tot herziening meer in behandeling genomen. 

Mocht er in uw zaak bij mij nieuw steunbewijs bekend worden, dan zal ik daarover met u contact opnemen. Als u zelf nog nieuw steunbewijs vindt, dan hoor ik dat graag tijdig om met u de mogelijkheden te bespreken.

Het bericht van het Meldpunt kunt vinden op de site:

https://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Klacht/Paginas/Documenten.aspx

Met vriendelijke groet,

mr. T.W.H.M. Weller